Ook Mahle hekelt klimaatplan

Steeds meer automotive partijen hekelen de voorgestelde plannen van de Europese Commissie om naar een zero emission mobiliteit te streven. Uiteraard staan ze achter de klimaatdoelen, maar de keuze om verbrandingsmotoren (ICE) ‘op te offeren’ valt bij velen verkeerd. Daaronder ook Mahle, fabrikant van aandrijflijnen voor auto’s.

Mahle laat in een verklaring weten dat zij de ‘vijandige’ visie van de Europese Commissie (EC) ten aanzien van ICE niet kunnen volgen. Net als een groeiend aantal andere fabrikanten en distributeurs, pleit Mahle ervoor dat de regelgevers erkennen dat slimme en vooral schone geavanceerde ICE-technologie van vitaal belang is voor de vermindering van de broeikasgassen op korte en middellange termijn.

Evenwicht

In een verklaring als reactie op de plannen van de EC inzake aandrijflijnen stelt Mahle dat deze strategie niet het vereiste evenwicht handhaaft tussen de bescherming van het milieu, technologie en werkgelegenheid omdat de EC uiteindelijk de benadering van technologieneutraliteit heeft verlaten. Mahle zegt zich te willen inzetten voor een technologieneutrale mix voor de toekomst van elektrische aandrijfsystemen, brandstofcellen en slimme, duurzame verbrandingsmotoren die werken op niet-fossiele (synthetische) brandstoffen.

Volgens de Europese Commissie zal de CO2-uitstoot van voertuigen nog steeds uitsluitend worden bepaald op basis van metingen van de uitlaatemissies. Voor personenauto’s wordt een vermindering van 55% tegen 2030 en 100% tegen 2035 gepland. Op deze basis zullen alternatieve duurzame alternatieven, zoals plug-in hybrides en niet-fossiele brandstoffen, niet verder worden betrokken, ondanks het feit dat deze een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de CO2-reductie. De aftermarket wil hier in ieder geval flink tegen ageren.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1663 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *