Succesvolle jubileumeditie AutoTechnica

De 20ste editie van AutoTechnica, de grootste vakbeurs voor de garage- en tankstation/carwash-sector in de Benelux, vond plaats van 27 tot en met 30 maart 2022 plaats in de Brusselse Heizelpaleizen 5, 6 en 7.

Op deze lustrumviering konden 30.000 professionele bezoekers er zich onder meer vergapen aan de duizenden producten en diensten van bijna 2000 merken die er werden aangeboden door honderden nationale en internationale importeurs en fabrikanten. De beurs werd op zondag plechtig geopend in het bijzijn van vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, die benadrukte dat de overheid de sector broodnodig heeft als partner om de vele klimaat- en mobiliteitsuitdagingen van morgen te kunnen realiseren.

Traxio-voorzitter Didier Perwez onderstreepte dat de sector inderdaad bereid is om zijn eco-verantwoordelijkheid op te nemen: niet alleen qua voertuigverkoop, maar ook om het volledige rijdende wagenpark maximaal te onderhouden met de nieuwste technieken zodat op korte termijn heel wat winst kan worden geboekt op bij de uitstoot van CO2 en partikels. Een bijzondere blijk van waardering van de hele sector gaat uit naar AutoTechnica-voorzitter Michel Vervekken en zijn vader Leon Vervekken, die terecht de ‘founding father’ van de vakbeurs kan worden genoemd.

Fysiek beter dan virtueel

Het doel van de vakbeurs is de mobiliteitsprofessionals helpen om hun werkplaats en organisatie te upgraden tot het allerhoogste niveau zodat zij op de beste, meest efficiënte en meest milieuvriendelijke wijze kunnen blijven instaan voor de professionele ondersteuning van hun klanten en de dagelijks verreden kilometers. Die doelstelling is ruimschoots gehaald en zelfs overtroffen: zowel standhouders als bezoekers waren verheugd dat de aangeboden producten en diensten opnieuw fysiek konden voorgesteld worden en dat er ‘live’ toelichtingen, demonstraties en commerciële contacten mogelijk waren.

20 jaar AutoTechnica, 40 jaar Federatie Automaterialen (FAM). De Heizelpaleizen waren niet alleen de plek voor de lustrumeditie van de vakbeurs. De Federatie Automaterialen – onderdeel van mobiliteitsfederatie Traxio –vierde er ook haar 40ste verjaardag. Voorzitter Etienne Dubois: “Het is een bijzondere editie geworden. Niet alleen omdat het de 20ste editie was, maar ook omdat ze verschillende keren moest worden verplaatst omwille van de coronaproblematiek. Dat heeft het uiterste gevergd van het organiserende team, en ik wens hen evenals alle standhouders te bedanken voor de inzet en het vertrouwen. Ik heb talrijke positieve geluiden opgevangen van standhouders en bezoekers die opgetogen waren om terug fysiek in contact te kunnen treden. Overigens is het goed om te zien dat de beurs gedragen wordt door de verschillende activiteitensectoren binnen Traxio, zoals de concessiehouders, de onafhankelijke garagisten, de koetswerkherstellers, de takelaars, carwashes, benzinestations, handgereedschappen enz. Dit onderstreept nog verder het belang van onze sectoren voor de economie, werkgelegenheid en mobiliteit.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.