VACO Coronamonitor 16: er gloort hoop

De impact die de coronacrisis heeft op de bandenbranche begint af te nemen. Dat kan worden geconcludeerd uit de jongste editie van de Coronamonitor die brancheorganisatie VACO geregeld samenstelt, nu voor de zestiende keer alweer.

Dat voorzichtige zit hem in het feit dat het op dit moment, vanwege de Bandenwisselweken, weer wat drukker is bij de bandenbedrijven. Branchemanager Edwin Brinksma van VACO: “Het vermoeden is wel dat dit een tijdelijk opleving is en dat, wanneer de Bandenwisselweken voorbij zijn, de omzet ook weer terugloopt.”

Leveringsproblemen

Iets waar de bandenbranche inmiddels ook mee te kampen heeft, zijn beleveringsproblemen, die inmiddels zijn doorgedrongen in de top 3 van ervaren gevolgen van de coronacrisis. Edwin Brinksma: “Die beleveringsproblemen worden enerzijds veroorzaakt door zaken die niets met corona te maken hebben, zoals de blokkade van het Suez-kanaal. Aan de andere kant is er wereldwijd gewoon een tekort aan zeecontainers. Daardoor is de aanvoer van banden vertraagd. Daar komt nog bij dat de transportkosten vervier- of zelfs vervijfvoudigd zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bedrijven misgrijpen wanneer de vraag weer aantrekt, zoals nu bijvoorbeeld de zomerbanden er weer op gaan.”

Verzuim

Het ziekteverzuim blijft als gevolg van het nog altijd hoge aantal besmettingen in Nederland hoog. Edwin Brinksma: “We zitten aan de top van de derde golf, dus is het ook verklaarbaar dat het verzuim hoog blijft.”

Dat het vertrouwen in een goede afloop weer iets is gestegen, is ook een positief aspect aan de zestiende Coronamonitor. Edwin Brinksma “Je ziet ook weer minder bedrijven die afscheid moeten nemen van medewerkers. Aan de ene kant is dat het effect van de Bandenwisselweken. Anderzijds is het ziekteverzuim nog altijd hoog, dus heb je iedereen nodig die beschikbaar is.”

Animo

Al met al is Edwin Brinksma “gematigd optimistisch” over de resultaten van deze zestiende Coronamonitor. Wat hem wel tegenvalt, is dat de respons op de vragenlijst die VACO voor de monitor rondstuurt voor het eerst terugloopt. “Ook dat heeft mogelijk te maken met het feit dat het nu druk is in de werkplaats. En misschien treedt er ook wel een soort ‘coronamoeheid’ op, terwijl het toch van groot belang is om de vinger aan de pols te houden. Het invullen van de vragenlijst kost ook maar een paar minuten. Het is ook van belang om over cijfers te beschikken als het aankomt op een lobby voor het continueren, of in ieder geval aanpassen van steunmaatregelen, want dat mensen minder zijn gaan rijden heeft echt wel invloed op de bandenbranche, alleen is dat een effect dat zich pas op de lange termijn laat gelden. Dat we een derde minder kilometers zijn gaan rijden, zoals recent onderzoek van Multiscope laat zien, is iets wat we echt wel gaan merken, maar pas na verloop van tijd.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3423 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.