Verbod op verwijderen EGR vanaf 1 oktober 2017

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu werkt aan een verbod op het verwijderen, aanpassen en buiten werking stellen van emissiecontrolesystemen per 1 oktober 2017.

De minister zegt dat in antwoord op Kamervragen van Jessica van Eijs (D66) en Maurits von Martels (CDA) over berichten dat consumenten problemen met hun voertuig ondervinden na een software-update van Volkswagen.

Testcyclus

Volkswagen had de software aanvankelijk zodanig gemanipuleerd dat de auto een testcyclus herkent en daarop het motormanagement aanpast. Hierdoor konden voor de typegoedkeuring lagere lagere emissies bereikt worden. De software-update is nodig om de voertuigen weer in lijn te brengen met de typegoedkeuringseisen.

Problemen

Volgens een uitzending van het consumentenprogramma Radar ervaren eigenaren van een ge-updatet voertuig dat er meer brandstof verbruikt wordt of dat het motorvermogen afneemt. Er zijn bedrijven in de markt die desgevraagd systemen kunnen uitschakelen die de emissie controleren, waarna de auto beter gaat presteren. Volgens de minister zijn de software-updates zo ontwikkeld dat systemen als EGR (uitlaatgasrecirculatie), roetfilter of katalysator geen negatief effect hebben op brandstofverbruik of motorvermogen. Dit zou worden bevestigd door zowel het KBA, de Duitse typegoedkeuringsinstantie, als onderzoek van RDW en TNO. Mochten er toch problemen ontstaan na een software-update dan kunnen consumenten hiervoor terecht bij de klantenservice van Volkswagen of hun dealer. Volkswagen-importeur Pon zegt daarbij iedere klacht individueel te bekijken en te zoeken naar een passende oplossing per situatie.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3806 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters