Anders beoordelen binnen de autobranche

FA4 Automotive Consultancy introduceert een nieuwe manier om medewerkers te beoordelen: een web-based beoordelingssysteem dat erop gericht is medewerkers te motiveren en hun betrokkenheid te vergroten. FA4 heeft dit systeem samen met de leverancier aangepast voor de automotive-branche.

De Trackstar-beoordelingssoftware laat de medewerker en diens directe collega’s zelf periodiek vooraf ingestelde functieresultaten beoordelen alsmede de bij de functie behorende competenties. De manager reageert alleen op verschillen in de beoordeling en afwijkingen van de norm. Op deze manier bespaart de manager/ondernemer niet alleen enorm veel tijd, de medewerker raakt ook meer betrokken doordat hij zelf verantwoordelijkheid krijgt voor zijn functioneren.

Motivatie

Juist die betrokkenheid en motivatie is in de huidige maatschappij een probleem. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat slechts negentien procent van de Nederlandse werknemers bereid is er in deze tijd van crisis vol voor te gaan. De rest hangt aan de kar, heeft het opgegeven, of werkt hard maar is weinig effectief. Onderzoek van McClelland toont aan dat de mate waarin iemand beter dan wel slechter presteert in bepaalde functies, niet afhangt van intelligentie of kennis en ervaring, maar sterk wordt bepaald door de gedrevenheid en de motivatie die een persoon heeft voor zijn werk.

“Als we die onzichtbare motivatie van mensen begrijpen dan zijn we beter in staat om duidelijk te maken wat we precies bedoelen en kunnen we situaties beter beïnvloeden in een gewenste richting. Dat leidt tot een beter klimaat op de werkvloer, gemotiveerde medewerkers, betere samenwerking, en performance”, aldus Ed Favier van FA4 Consultancy.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *