Helft minder kilometers na pensioen

Huishoudens met pensioen als voornaamste inkomensbron rijden de helft minder auto dan niet-gepensioneerde huishoudens. Het autobezit en het aantal gereden kilometers nemen sterk af met de leeftijd. Dat meldt CBS in Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OVIN).

Begin 2014 telde Nederland ruim 1,9 miljoen gepensioneerde huishoudens, een kwart van alle Nederlandse huishoudens. Samen hebben ze 1,4 miljoen personenauto’s, waarmee ze in 2013 gemiddeld 9.300 kilometer aflegden. In de overige huishoudens was dat twee keer zo veel (17.900 duizend). Naarmate de gepensioneerden ouder zijn rijden ze minder. Huishoudens met 85-plussers reden 4700 kilometers, bijna twee derde minder dan gepensioneerden van 55 tot 60 jaar.

Ook bij gepensioneerden is de auto het meest gebruikte vervoermiddel. Ze reizen per dag in Nederland gemiddeld bijna de helft van de kilometers als autobestuurder; de rest bijvoorbeeld als passagier, met de fiets of het openbaar vervoer. De auto wordt na pensionering vooral voor sociaal-recreatieve doeleinden gebruikt, zoals visite of winkelen.

Autobezit daalt met leeftijd

Twee derde van de gepensioneerde huishoudens heeft minimaal één auto; van de huishoudens met een auto heeft 13 procent er meer dan één. Van de gepensioneerde huishoudens hebben alleenstaanden veel minder vaak een auto dan paren – 45 om 89 procent. Het autobezit neemt af met de leeftijd, het sterkst bij alleenstaanden.

Alleenstaande gepensioneerden maken gemiddeld minder kilometers met hun auto dan paren: bijna zevenduizend kilometer (2013), paren ruim tienduizend. Gepensioneerde mannen die alleen zijn rijden gemiddeld ruim achtduizend kilometer, dat is tweeduizend kilometer meer dan alleenstaande vrouwen. Een alleenstaande man van 85 jaar of ouder reed met zijn auto 4.800 kilometer in 2013, een alleenstaande vrouw van die leeftijd 3.500.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.