Juridische tegenslag Volkswagen

Het sinds dieselgate met tientallen internationale juridische procedures kampende Volkswagen heeft in eigen land tegenslag ondervonden. De geschatte hoogte van de hier geëiste schadeloosstelling kan ruim vier miljard euro bedragen – los nog van een eventuele boete.

De collectieve zaak van 170 samenwerkende eisers (veelal ook pensioen- en investeringsfondsen) dient voor de rechtbank van Braunschweig. De rechter daar heeft hun eis gegrond verklaard, zodat partijen nu hun zaak kunnen gaan bepleiten.

Normaal gesproken moeten eisers in Duitsland apart hun juridische ongenoegen aankaarten, maar de betreffende rechter heeft op die regel nu een uitzondering gemaakt. Dat biedt plotseling ook relatief kleine benadeelden de mogelijkheid om – met minder kosten – hun zaak te bepleiten. Overigens zijn er los van de nu gehonoreerde groepseis nog een aantal Duitse pensioenfondsen bezig apart hun zaak voor te bereiden.

In de VS probeert Volkswagen bij de Californische rechtbank een aantal klachten om te laten zetten naar een Duitse rechtbank. Twee pensioenfondsen (Arkansas State Highway Retirement en het Miami Police Relief Fund) hebben, apart van andere eisers, een verzoek om compensatie ingediend. Het betreft de waardedaling van hun investeringen in de aandelen van Volkswagen AG. Volkswagen wil een aparte en tijdrovende procedure voorkomen door de zaak te verplaatsen naar een Duitse rechtbank. Ook hoopt het concern dat eventuele schadevergoeding een stuk lager zal uitvallen. 

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1798 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.