Mobiliteitsalliantie: kansen spreiding onbenut

De filedruk lag afgelopen week boven het niveau van dezelfde periode in 2019. Volgens de Mobiliteitsalliantie laat dat zien dat de positieve effecten van de coronacrisis op mobiliteit snel weer verdwijnen en dat reizigers weer in oude patronen terugvallen. Spreiding van reizigersstromen en investeringen in mobiliteit zijn cruciaal om de bereikbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren.

Voorzitter Steven van Eijck over de toenemende drukte: “We zien dat mensen zich meer gaan verplaatsen nu de samenleving steeds verder wordt heropend. Alle waarschuwingen ten spijt, het lijkt alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd. Wij hameren al geruime tijd op het belang van meer flexibiliteit door reizigersstromen beter te spreiden: spreiding in tijd en spreiding in vervoersmiddelen.” De recent verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) toonde ook aan dat de mobiliteitsbehoefte en het daadwerkelijke aantal verplaatsingen de komend decennia fors zullen toenemen.

Investeringen

Volgens de Mobiliteitsalliantie zijn, naast meer flexibiliteit, investeringen in de huidige capaciteit van het openbaar vervoer en onderhoud aan bestaande infrastructuur onontbeerlijk om spreiding mogelijk te maken. Van Eijck: “In de Prinsjesdagstukken wordt veel gesproken over investeringen in woningbouw, maar onvoldoende over de manier hoe we die huizen en winkels straks moeten bereiken. Als gevolg van de bevolkingsgroei en woningbouw groeit ondertussen ook de vraag naar het OV. We verwachten dat uiterlijk in 2025 de OV-cijfers weer op het oude niveau zijn. Investeringen in een schaalsprong voor het OV en in onze (fiets)infrastructuur zijn broodnodig om Nederland bereikbaar te houden.” Die schaalsprong moet gecombineerd worden met de aanpak van knelpunten voor (goederen)vervoer over de weg en het versnellen van de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *