Nederland scoort hoog in telematicagebruik

Ongeacht de wagenparkgrootte hebben twee van de vijf bedrijven in Nederland telematica in hun wagenpark geïmplementeerd, hetgeen meer is dan in andere Europese landen. zo blijkt uit de jaarlijkse Europese Barometer van Corporate Vehicle Observatory (CVO).

De Europese ‘CVO Barometer’ toont verder aan dat de helft van de Nederlandse werkgevers interesse toont in digitale communicatiemogelijkheden die leasemaatschappijen aanbieden: 47% ziet mogelijkheden in een rapportage-app voor rijgedrag en 51% vindt mobiele apps nuttig voor berijders wanneer het hen tijd bespaart in het contact met de leasemaatschappij.

Ruim 40% van de jongste generatie medewerkers staat open voor autodeelconcepten. Een kwart van de Nederlandse werkgevers denkt dat het aantal deelauto’s in het wagenpark toe gaat nemen. Toch geven de meeste medewerkers hun eigen leaseauto niet graag op voor een alternatieve vorm van mobiliteit: 8% geeft aan dit te willen.

Mobiele apps worden nuttig geacht ter ondersteuning van de wagenparkbeheerders en om tijd te besparen voor hun berijders. Wagenparkbeheerders zijn voornamelijk geïnteresseerd in apps die waarschuwingen sturen over de staat van het voertuig en die hen er aan herinneren dat ze vervangen moeten worden maar ook in apps die het rijgedrag van berijders rapporteren en in apps om informatie over het voertuig op afstand in te kunnen winnen. Veiligheid van de gegevens en de privacy van de gebruikers zijn belemmeringen om apps aan te schaffen die wagenparkkosten kunnen
verlagen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.