RAI-voorzitter bepleit betalen naar gebruik

Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging, roept een volgend kabinet op om een begin te maken met betalen naar gebruik van het voertuig. Volgens Van Eijck sluit smart pricing beter aan bij de integrale, over veel schijven lopende mobiliteitsbehoefte van reizigers.

In huisorgaan GO!Mobility stelt Van Eijck dat niet langer het vervoermiddel, maar de reiziger centraal moet staan. Om die comfortabel en snel van A naar B te laten reizen, zijn diverse componenten van belang: slimmer bebouwen, slimmer benutten en slimmer beprijzen. Betalen naar voertuiggebruik in plaats van voertuigbezit is “een prima sturingsinstrument om de files terug te dringen, het milieu te ontlasten en de economie aan te jagen.”

De algemeen voorzitter vindt het van cruciaal belang om de kosten van de automobiliteit te herijken. “Want op dit moment financiert autorijdend Nederland, naast de volledige infrastructuur (incl. het spoor), nog ongeveer drie complete departementen, via MRB, BPM, brandstofaccijnzen, parkeerbelastingen en ga zo maar door.” Op termijn moeten de autobelastingen “gewoon omlaag.”

Ook breekt Van Eijck een lans voor een lagere heffing voor emissievrije voertuigen en het belonen van mensen die buiten de spits rijden. Dat is volgens hem goed voor het milieu, de doorstroming en de economie. Smart pricing vergt geen hoge extra investeringen in infra, betoogt Van Eijck. Via ICT zijn alle verkeersstromen eenvoudig te volgen.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.