Scheiding in werkplaatsaanbod

Onderzoeksinstituut ICDP presenteert verschillende toekomstscenario’s, gebaseerd op een dalend aftersalesvolume. Het onderzoeksinstituut werkt voornamelijk voor het merkgebonden kanaal en schetst de marktontwikkelingen tot 2020 voor autofabrikanten, importeurs en dealernetwerken. ICDP gaat hierbij uit van een teruglopende markt.

De intensiteit van autobezit en -gebruik komt onder druk te staan. Een auto delen is daar bijvoorbeeld een gevolg van. Het accent ligt meer op het autogebruik in plaats van autobezit. Gevolg is dat het wagenpark minder kilometers maakt en dat leidt tot een dalend onderhouds- en reparatievolume. In geld is de daling kleiner, omdat duurdere onderdelen en hogere loonkosten, deels de omzetdaling compenseren. Desondanks verwacht ICDP een omzetdaling van de aftersalesomzet van rond de negen procent in 2020, ten opzichte van 2010.

Dan de technische ontwikkelingen: in 2015-2020 komen personenauto’s op de markt, vol technologisch geavanceerde systemen. Elektronica, dieselsystemen, e-, b-, en s-call systemen en andere netwerken waarmee de auto is ‘gekoppeld’. De noodzaak om hoog opgeleide werkplaatsmedewerkers aan te trekken, in eerste instantie op dealerniveau, zal alleen maar toenemen. Er ontstaat een grotere tweedeling in de kwalificatie van werkplaatsbezetting: de hightech, diagnostisch geschoolde medewerker en de onderhoudsmonteur.

Volgens sommige branchekenners zal dit leiden tot een scheiding van high tech dealerwerk en universeel onderhouds- en reparatiewerk. De kans is groot dat dit zelfs resulteert in een fysieke opdeling van werkplaatsen; de verwachting is dat het aandeel universele garages tot 2020-2025 sterk toeneemt.

Lees het volledige artikel op pagina 11 in Aftersales Magazine nummer 2 van vrijdag 17 februari 2012. Lees het hier >>

Esmée Dirkse

Webmanager, officemanager, eventmanager; Esmée draait er haar hand niet voor om. In de afgelopen jaren heeft het takenpakket voor Aftersales Magazine een mooie evolutie laten zien, waarvan de gepubliceerde berichten slechts een kleine afspiegeling zijn.

Van Esmée Dirkse zijn er nog 2717 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Esmée Dirkse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.