Uitstoot door Het Nieuwe Rijden drastisch verminderd

het Instituut voor Duurzame Mobiliteit sluit na vier jaar met succes Het Nieuwe Rijden-programma af waarin door twintig CO2-reducerende duurzame initiatieven in totaal circa 1,5 Megaton minder CO2 in het Nederlandse verkeer is uitgestoten.

Op 2 september 2010 kreeg het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) de opdracht om het Het Nieuwe Rijden-programma uit te voeren in de periode 2010 tot en met 2014. Het programma had als doel om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënterw aankoop, reis- en rijgedrag om daarmee de uitstoot van C02 in Nederland met minimaal één miljoen ton (structureel) te reduceren.

Jos van den Broek, manager IvDM: “Ik ben trots op wat er bereikt is: binnen het budget, binnen de gestelde termijn en 50 procent meer CO2-reductie dan beoogd. Daarmee geeft  IvDM concreet invulling aan haar taak om duurzame mobiliteit in de automotive en logistiek te stimuleren. En dit is nog maar het begin: van de 20 projecten worden 18 projecten gecontinueerd waarvan het merendeel tot en met 2018 of zelfs verder. De verwachte CO2-reductie die onze projectpartners de komende jaren verwachten te behalen is ongeveer 0,7 Megaton per jaar, tot 2018 uitkomend op een totaal van circa 2,8 Megaton. Dus hoewel het subsidieprogramma stopt, zal Het Nieuwe Rijden gedragsverandering blijvend beïnvloeden.”

 In het ‘SER-Energieakkoord voor duurzame groei’ is bovendien afgesproken dat de marktpartijen (waaronder RAI Vereniging, Bovag, Anwb en VNA) komen met een voorstel voor een verdere follow-up van Het Nieuwe Rijden. Deze plannen worden in april 2015 verwacht.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.