Vergrijzing stuwt groei wagenpark

Vergrijzing kan de komende tien jaar een belangrijke stimulans zijn voor herstel van de particuliere markt, zo verwacht het Economisch Bureau van ING. De komende tien jaar zal het wagenpark met tien procent groeien, zo verwacht de bank.

Onder de sterk groeiende groep van 65-plussers zal het autobezit toenemen. Grote zorg blijft de particuliere markt, die op een laag niveau opereert. Financiële horden verhinderen een snelle wederopstanding.

Het totaal aantal registraties van nieuwe personenauto’s stijgt in 2015 naar verwachting tot 435.000, dankzij de zakelijke markt. Naast het feit dat een hogere vervangingsvraag vanuit deze markt een stimulans vormt, is het ook de aanscherping van de bijtelling (per 2016) die 2015 extra registraties brengt.

Belangrijk is dat de zakelijke markt zorgt voor de afzet van relatief dure auto’s. Dit leidt tot een sterke groei van de omzet, waarbij het niveau van 2011 wordt benaderd. Met name richting het einde van het jaar zullen veel nieuwe auto’s worden geregistreerd. Dit betekent echter dat 2016 een trage start zal kennen. Ondanks verder economisch herstel houdt ING Economisch Bureau daarom vast aan haar raming van 415 duizend registraties in 2016.

Particulier terugwinnen

De invloed van de zakelijke markt op de registraties is de afgelopen jaren gegroeid. Ruim drie op iedere vijf nieuw geregistreerde auto’s kennen een zakelijke eigenaar. Dit komt niet enkel door de kracht van de zakelijke markt, maar ook door een dalende particuliere markt.

De kosten die gepaard gaan met aanschaf en bezit van een nieuwe auto vormen belangrijke financiële horden, zeker in een tijd waarin huishoudens nog steeds (financieel) bij moeten komen van de crisis. Er wordt langer doorgereden in auto’s en /of vaker gekozen voor een occasion.

Het terugwinnen van particulieren op de markt voor nieuwe auto’s is dan ook één van de belangrijkste uitdagingen van de sector. De nog relatief kleine, maar wel snel groeiende markt van private lease kan daarin mogelijk een rol spelen.

Lees hier het volledige rapport

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.