Vijf pilots voor alternatieve mobiliteit

De Mobiliteitsalliantie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) starten nog dit jaar en begin 2020 met de eerste twee van in totaal vijf pilots om ervaring op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling.

Hiervoor trekken de partijen gezamenlijk 1 miljoen euro uit. De pilots hebben als doel om gebruikers meer flexibiliteit te geven, de beperkte ruimte van infrastructuur beter te benutten en meer bewegingsvrijheid voor de gebruiker te genereren. De pilots zijn onderdeel van het Deltaplan Mobiliteit, dat mobiliteit op alle mogelijke vlakken bekijkt en voorstellen doet ter verbetering, om te voorkomen dat Nederland dichtslibt.

Verhandelbare parkeerrechten

De eerste pilot betreft een onderzoek naar het effect van schaarste in parkeervoorzieningen op het gebruik van de auto. Deelnemers aan deze pilot krijgen parkeerrechten om gebruik te maken van het parkeerterrein van het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Door middel van een digitale marktplaats kunnen de parkeerrechten onderling worden verhandeld. Automobilisten worden hierdoor geprikkeld om meer na te denken over hun reisgedrag en gestimuleerd deze anders in te richten. De eerste resultaten van het onderzoek worden in februari volgend jaar verwacht.

Variabele bijtelling

Een tweede pilot start in januari 2020 en wordt uitgevoerd door de Vereniging voor Zakelijk Rijders (VZR). In deze pilot wordt onderzocht of het variabel maken van de bijtelling van invloed is op het aantal gereden privékilometers van de berijder. Automobilisten worden met een prijsprikkel gestimuleerd om na te denken over hun reisgedrag dat direct van invloed is op hun eigen portemonnee en het gebruik van de auto.

Nog drie pilots

De andere drie pilots, die later in 2020 zullen starten, betreffen verhandelbare spitsrechten om mensen te stimuleren buiten de spits te reizen, inclusieve variabele bijtelling die rekening houdt met de CO2-uitstoot om mensen een bewustere keuze voor het soort vervoermiddel te laten maken en het emissievrij bevoorraden van supermarkten in steden.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3055 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *