Waterstof en km-heffing in beeld bij klimaattafels

Het Centraal Planbureau heeft gekeken of de maatregelen in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA) al beoordeeld kunnen worden. Dit op verzoek van de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels.

In de meeste gevallen blijkt dit nog niet het geval: het CPB kan geen uitspraken doen over budgettaire, lasten- en inkomenseffecten. Voor de klimaattafels Mobiliteit en Elektriciteit is wel een aantal maatregelen beoordeeld op budgettaire en lasteneffecten. Dit blijkt uit de gepubliceerde notitie Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ van het CPB. Het CPB gaat overigens niet in op de streefbeelden zoals geschetst door de klimaattafels. De analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (www.pbl.nl) deed dat vorige week wel.

Kilometerheffing

In het CPB-rapport wel een paar punten die op de Klimaattafel liggen. Zo blijkt er een voorstel te zijn ingebracht om een forse kilometerheffing voor personen- en bestelauto’s in te voeren, zowel binnen als buiten de spits. Daarnaast is er een plan ingediend om bij nieuwbouwprojecten, het aantal geplande parkeerplekken bij zowel particuliere huizen- als kantoorgebouwen te verlagen.

Waterstofauto’s

Een ander voorstel is om vanaf medio 2019 een subsidiepot te hebben om de verkoop van (maximaal 8500 stuks) auto’s met een brandstofcel (waterstofauto’s) op de weg te krijgen. En er zou een restwaardegarantiefonds moeten komen om dergelijke auto’s aantrekkelijk te maken voor de particulier. Zo zou export na een zakelijk leven voorkomen moeten worden als de ex-leaseauto als occasion op de markt komt. Kortom, er liggen de nodige plannen. Of die allemaal concreet worden gemaakt hangt af van de wil en financiële ruimte van de partners aan de diverse Klimaattafels.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1702 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen