Analyse: ADAS schudt krachtenveld op

De komende twee jaar zullen, mede onder invloed van de NCAP-sterren, steeds meer ADAS-functies in nieuwe auto’s worden geïntegreerd. Voor verzekeraars is dit een belangrijke ontwikkeling die hun sturingsmacht zal doen toenemen, niet alleen bij schadeherstel, maar ook bij reparatie en onderhoud.

Om het maximale aantal NCAP-sterren te bemachtigen, zullen autofabrikanten de nodige ADAS-functies inbouwen in hun nieuwe modellen. Verzekeraars zijn daar blij mee. Zij zijn overtuigd van het nut van ADAS. Dergelijke systemen leiden op den duur tot minder ongevallen, minder zware schades en dus minder slachtoffers, met als gevolg een lagere cumulatieve schadelast voor casco- en letselschades.

Mededinging

Teneinde goed te blijven functioneren dienen deze systemen gedurende de levenscyclus van de auto geregeld ge-update en gecontroleerd te worden, zeker na een reparatie. Verzekeraars en zeker autofabrikanten, die steeds vaker als captive verzekeraar gaan optreden, zien hierin een reden om de kwalificaties van werkplaatsmedewerkers aan te scherpen. Kartelvorming en machtsmisbruik liggen dan op de loer. Juristen zien daarmee ADAS een interessante case worden. “Handhavers zien niet iedere beperking als een beperking van de mededinging”, stelt de in mededinging gespecialiseerde advocaat Caspar Rutten uit Breda. Denk daarbij aan het afgeven van garantie op het goed functioneren van ADAS na een update, een reparatie, een vervanging, een onderhoudsbeurt of schadeherstel. Rutten: “De auto-industrie is een complex ecosysteem, waar machtsverhoudingen steeds weer ter discussie staan. Het is niet eenvoudig te voorspellen hoe de balans uitslaat.” Met ADAS komt er een aantal krachten bij. Rutten: “Voor de autobranche is de EU-regelgeving rond selectieve distributie belangrijk. Factoren hierbij zijn de mate van technische complexiteit, objectieve criteria die het noodzakelijke kennisniveau bepalen, het tegengaan van discriminatie en dat wie voldoet aan de gestelde eisen moet worden toegelaten tot een netwerk. Maar er zijn uitzonderingen, afhankelijk van de marktverhoudingen.”

Merkerkenning 2.0

Autofabrikanten, importeurs, maar ook dealergroepen zien kansen om een groter deel van de aftersaleskoek naar zich toe te halen, in werkplaatsuren en zeker ten aanzien van onderdelen. Henk van der Kwast, directievoorzitter van de beursgenoteerde Stern Groep, benadrukte vorig jaar december tijdens een meeting met aandeelhouders nog “dat merkerkenning niet alleen bij schadeherstel een rol speelt, maar straks ook bij reparatie en onderhoud.” Er wordt dus al voorgesorteerd op merkerkenning in brede zin. Als verzekeraars zekerheid willen over de reparatiekwaliteit, wat betekent dat voor het eisenpakket om een merkerkenning te krijgen of te behouden? In de schadesector begint merkerkenning ondanks alle discussie al onderdeel van het gewone, gestuurde verdienmodel te worden, maar wat als merkerkenning straks veel minder vrijblijvend wordt? Wanneer strengere OE-eisen worden overgenomen door verzekeraars? Wanneer komen de captives? Autofabrikanten neigen er steeds meer toe een nieuwe auto inclusief verzekering te verkopen. Aansprakelijkheid en rijveiligheid gaan dan zwaar wegen, ook als marketinginstrument.

Trainingen

Merkerkenning 2.0 zal straks niet zomaar op een bedrijf van toepassing zijn, maar net als bij de apk uitsluitend betrekking hebben op de werkplaatsmedewerker die de benodigde trainingen heeft gevolgd en aantoonbaar daadwerkelijk aan de auto heeft gewerkt. Voor de universele werkplaats kan dit grote gevolgen hebben. Die moet straks kunnen beschikken over door het merk gekwalificeerde en gecertificeerde monteurs om aan een auto van welk merk ook te mogen sleutelen. Hoeveel opleidingsuren staan daar tegenover? Wat als er verplichte kennisupdates komen? Een merkdealer met gemiddeld zeven monteurs per merk kan hier sneller schakelen dan een universele garagist met twee of drie werkplaatsmedewerkers die bovendien alle merken moeten kunnen repareren. Vorige week werd bekend dat Bovag een onderzoek is gestart naar de impact van ADAS op de toekomstige werkplaats. 

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1699 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen