Consument centraal in Kamerdebat datadelen

In het Kamerdebat over digitalisering en datadelen, woensdag 11 maart jl., stelde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de consument nadrukkelijk centraal.

Keijzer gaf haar visie op basis van de uitkomsten van het Ecorys-onderzoek, zoals dat op 26 januari werd gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van haar eigen ministerie, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het onderzoek geeft inzicht in de gevolgen van digitalisering en beschikbaarheid van voertuigdata in de autobranche. Vooruitlopend op een officiële schriftelijke reactie gaf ze in het debat alvast aan dat het Ecorys-rapport inzicht geeft dat:

  • de consument meer centraal gesteld moet worden,
  • er noodzaak is om de huidige Europese wetgeving (TAR en BER) aan te passen om toegang tot voertuigdata voor reparatie en onderhoud zeker te stellen voor de complete aftermarket,
  • de uitvoering van bestaande regelgeving verder geoptimaliseerd zou moeten worden,
  • en dat gekeken moet worden naar aanvullende regelgeving voor toegang tot voertuigdata voor mobiliteitsdiensten, zoals Mobility as a Service.

Mona Keijzer: “Door de digitalisering is keuzevrijheid voor de consument aan het verdwijnen en dat noodzaakt dat we daar ook iets over gaan vinden. Mijn reactie, inclusief het complete Ecorys-onderzoek komt eraan. Dat de digitalisering ook negatieve kanten heeft, blijkt wel uit dit onderzoek.”

Buitenspel

In het debat benadrukte Kees Verhoeven (D66) dat autobedrijven op dit moment al virtueel buitenspel worden gezet. Hij sprak hierbij het belang uit dat een goede aanpak van datadelen enorm kan helpen om mogelijkheden op het gebied van een gelijke speelveld en eerlijke concurrentie te versterken.

Verhoeven borduurt hiermee voort op zijn discussie met leden van AFCAR Nederland tijdens het 8e Nationaal Aftersalescongres van december vorig jaar. Daar deed hij de belofte om voor de onafhankelijke sector op te komen voor de toegang tot voertuigdata.

Reactie AFCAR

In reactie op het debat zegt Jeroen van der Braak, namens RAI Vereniging Aftermarket, een van de partijen die zich in AFCAR NL heeft verenigd: “De Nederlandse alliantie voor datadelen in de automotive branche heeft actief meegeholpen aan de totstandkoming van het ECORYS-rapport. Wij zijn dan ook blij met de eerste terugkoppeling en kijken uit naar de oplevering van het gehele rapport, inclusief de vervolgstappen vanuit Den Haag en Brussel. Het is een goede ontwikkeling dat de belangen van de automotive aftermarket in het debat over digitalisering en datadelen nu goed op de kaart staan.”

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1798 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.