Plan voor platform voertuigdata naar Brussel

AFCAR, een brede alliantie bestaande uit Europese brancheverenigingen als Cecra, Figiefa, AIRC, ETRMA, FIA, EGEA en andere, die de belangen van autodealers, universele autobedrijven, schadeherstellers, bandenspecialisten en bovenal de consument vertegenwoordigen, roepen de Europese Commissie in Brussel op om een voorliggend plan te omarmen voor een Secure On-Board Telematics Platform (S-OTP), een nieuw en breed gedragen initiatief voor het ongecensureerd delen van voertuigdata.

S-OTP is een neutraal en veilig platform dat een gelijk speelveld creëert voor alle marktpartijen. Om het probleem van cyber security te pareren en de privacy van consumenten te waarborgen zullen alle service providers worden gecertificeerd. Bovendien zal iedere consument de volledige zeggenschap behouden over de zogenoemde in-vehicle data.

Gelijk speelveld

S-OTP is een platform voor voertuigdata waar eerlijke concurrentie en onafhankelijk ondernemerschap mogelijk zijn en waar iedereen binnen de aftermarket de kans krijgt om nieuwe en innovatieve verdienmodellen te ontwikkelen. S-OTP is volgens AFCAR dé oplossing voor een echte vrije consumentenkeuze in de moderne digitale economie, waar connectiviteit vooropstaat.

Jeroen van de Braak, secretaris RAI Aftermarket: “Vanuit RAI Aftermarket en onze partners binnen de AFCAR NL-alliantie blijven wij benadrukken dat de Europese Commissie vrije mededinging en vrije consumentenkeuzen hoog in het vaandel heeft. Een wetgevingstraject middels het inrichten van een S-OTP speelt hierop in. De verschillende belangen in dit dossier laten duidelijk zien dat wetgeving nodig is om het huidige level playing field in de markt voor automotive retail, dienstverlening en service voort te zetten, ook in de digitale wereld van de connected car. We zijn dan ook blij dat er nu een breed gedragen plan op tafel ligt om dit middels een Secure Onboard Telematic Platform in te gaan richten.”

Gezonde toekomst

RAI Aftermarket is via zijn Europese koepelorganisatie FIGIEFA primair bij de totstandkoming van het platform betrokken en wordt daarin volledig gesteund via de alliantie AFCAR NL. Het voorstel voor het nieuwe S-OTP is ingebracht in het lopende wetgevingstraject in Brussel, maar wordt ook onder de aandacht gebracht van alle Nederlandse stakeholders binnen de ministeries, RDW en Tweede Kamer.

Cor Baltus, bestuurslid van FIGIEFA en ceo van Alliance Automotive Benelux: “Er is hier langdurig en intensief met alle branchepartijen binnen AFCAR aan gewerkt. We zijn dan ook blij om met dit breed gedragen voorstel voor het delen van voertuigdata naar buiten te kunnen komen, om met elkaar aandacht te vragen voor datamacht in de digitale economie en het belang van datadeling, zodat iedereen kan meeprofiteren van de voordelen die digitalisering ons te bieden heeft.  Dit is van groot belang om mobiliteit voor de consument betaalbaar te houden en de werkgelegenheid van de huidige werkplaatsen te behouden, kortom: alle spelers een gezonde toekomst te bieden.”

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1798 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

 • 31 maart 2021 om 13:13
  Permalink

  Beste Jos,
  Fraai artikel!

  De aanpak is ambitieus.
  Maar vergt tegelijkertijd consensus en een lange weg voor de boeg.
  Mocht het lukken dan verandert dit het aftersales landschap.
  Gerard van de Meent

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.