Updaten zonder werkplaats

De redactie krijgt de laatste tijd veel berichten van fabrikanten over updatemogelijkheden door de ether: over the air updates, kortweg OTA. Hoe kijken de werkplaatsconcepten aan tegen deze ontwikkelingen en wat zijn hun verwachtingen? Kans of bedreiging?

Autofabrikanten hebben met functionaliteiten zoals over the air updates (OTA) steeds vaker rechtstreeks contact met eindklanten, daarbij het eigen dealerkanaal soms zelfs passerend. Binnen het merkkanaal komen er steeds meer gefronste wenkbrauwen als het gaat om de eigen positie en rol van merkdealers op de middellange en lange termijn. Het vrije kanaal voelt zich nog wat veiliger, maar is zich ook bewust van mogelijk nadelige effecten. Op internationaal vlak zijn de betreffende koepelorganisaties druk met het lobbyen voor toegang en datavrijheid. Voor werkplaatsconcepten geldt dit in meer of mindere mate ook. “Dit is een ontwikkeling die we op de voet volgen en ook internationaal de volle aandacht krijgt, zodat we voorkomen dat het universeel autobedrijf buiten spel wordt gezet”, aldus Maureen De Backer namens Autodistribution Nederland. Zij verwoordt daarmee een breed gevoeld sentiment.

OTA zal volgens Martin Bedorf (Carteam) inderdaad een effect hebben op de werkwijze van autobedrijven en met name onafhankelijke autobedrijven. “Doordat dealers eenvoudiger over de data van fabrikant kunnen beschikken, is dat voor dealers een voordeel, maar ook voor dealers geeft het uitdagingen als opties die nu nog als hardware worden gekocht straks als optie online te activeren zijn.” Voor onafhankelijke autobedrijven is volgens Bedorf de verbinding met de consument door OTA technisch gezien minder noodzakelijk. “Maar voor het behoud van de klant is de relatie met de klant nog belangrijker: een goede service, kennis en dit aan de klant uitleggen zijn een must. Om bij te blijven in deze snelle ontwikkelingen is aansluiten bij een formule zoals Carteam, belangrijk.”

“Wij zien het voor onze Hella Service Partners als een bedreiging”, legt Bernie Voorhuis (Hella Benelux) uit, “aangezien het voertuig meer thuis voor de deur blijft staan en daardoor de ‘koppelverkoop’ kan teruglopen. Tevens zou het sociale contact tussen werkplaats en de autobezitter teruglopen.”

Halfvol en halfleeg

Voor Eric Vousten (James Autoservice) is het glas half vol en halfleeg: “Het is een kans én een bedreiging… Kans omdat wij vroegtijdig worden geconfronteerd met de nieuwste en modernste (lease)auto’s. Wat betekent dat we vooraan in de rij staan om te leren en ervaring op te doen. Ook een kans omdat het waarschijnlijk leidt tot een hogere klanttevredenheid. Waarom zou een berijder naar de werkplaats moeten voor een update als die ook over the air kan worden uitgevoerd? Onze meerwaarde ligt bij de werkzaamheden die fysiek contact vereisen. Bedreiging omdat we het niet alleen kunnen. Toegang hebben tot data en serieus genomen worden als onontbeerlijke schakel in de bedrijfskolom, worden mede bepaald door wetgeving (in Brussel) en samenwerking met andere partijen.”

“Vanuit AutoFirst-partner LKQ Fource wordt volop gelobbyd en ontwikkeld om vooraan te staan en aangesloten te blijven”, zegt Rogier Roet namens het dagelijks bestuur van AutoFirst. “Wij praten ten aanzien van dit soort ontwikkelingen daarom liever in kansen dan in bedreigingen.”

Ook binnen Alliance Automotive zien de formulemanagers van de concepten AutoserviceTotaal, Autovakmeester en CarProf liever de kansen dan de bedreigingen. “OTA biedt grote kansen voor professionele universele autobedrijven. Een deelnemer die het dienstenpakket blijft uitbreiden en zorgt dat hij technisch en qua equipment up-to-date blijft en daarin ook investeert, heeft een uitstekende toekomst. Tools als NexDrive en TECH360 staan tot hun beschikking.”

Binnen AllParts (formules zoals CarXpert en AutoExcellent) wordt er al net zo over gedacht: “Voor wie niet schakelt is het een bedreiging. Wij zien het als kans, al zullen er talloze hordes te nemen zijn. Samen met GMTO (en ons DiagnoseXpert-programma) houden we dit scherp in de gaten. Ook zijn we actief in de Autosdebaas-campagne (niet alleen in woord maar ook in gedrag). Het is nu nog te vroeg om exacte verwachtingen uit te kunnen spreken – dat zou een slag in de lucht zijn.”


OTA bedreigt in de ogen van veel formules het contactmoment met de klant en die klantcontactmomenten worden sowieso al schaarser.


Onduidelijkheid

AutoProfijt-conceptmanager Aan Willem Bonnema onthoudt zich vooralsnog van een mening: “Te ver van mijn bed show.” Binnen Vakgarage bezien ze de ontwikkelingen nauwlettend, maar beseffen ook dat er nog veel onduidelijk is. “Hoe alles rond OTA zich zal ontwikkelen is niet exact te voorspellen”, formuleert voorzitter Vishal Durgaram. “Het is zaak dat u als ondernemer wendbaar blijft en zich bewust bent van de veranderingen die gaande zijn. Voor het onafhankelijke kanaal betekent de komst en groei van OTA dat ondernemers hier meer de samenwerking op zullen moeten zoeken. Het platform Auto’s de Baas biedt uitkomst. Centraal staat de toegang tot OE-data en de verschillende partijen die daarbij kunnen helpen. Maar wat in ieder geval moet blijven is de focus op de klant. Wij moeten ervoor zorgen dat wij de klant kennen en daarmee zelf in contact blijven.”

Het is volgens Michiel Frijters (Bosch Car Service/AutoCrew) te verwachten dat de OTA-technologie doorzet en de standaard wordt. “Bovendien is het de vraag of deze update vanuit de fabrikant gestuurd wordt of via de dealer. Het is afhankelijk waar voor gekozen wordt. Bij echt over the air updaten is een garagebezoek niet noodzakelijk. In dit geval is het een contactmoment minder, ook voor de merkdealer. Waar een update via een harde verbinding moet worden doorgevoerd, hebben de onafhankelijke bedrijven nagenoeg dezelfde mogelijkheden. Het zou goed zijn dat bedrijven zich hier actiever mee bezig zouden houden. Een Bosch conceptdeelnemer heeft de apparatuur in huis.” 

Nu zijn er ten slotte ook formules die zich nadrukkelijk richten op merkdealers. Dealerglass is zo’n formule gericht op het merkkanaal: “Bezien vanuit de wens om zoveel mogelijk contactmomenten met berijders te realiseren, zal een dergelijke ontwikkeling niet in alle gevallen bij iedere dealer tot enthousiasme leiden. Ook in deze ontwikkeling kan de Dealerglass-formule zorgen voor extra contactmomenten bij de dealer, die verloren gaan, onder andere als gevolg van OTA.” 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.