Kwaliteitsstandaard voor leaseonderhoud

Terwijl in Brussel de laatste hand wordt gelegd aan de Sermi-certificering en de schadebranche zelfs met twee nieuwe kwaliteitslabels wordt geconfronteerd, zit ook het universele kanaal niet stil als het om een volgende kwaliteitsslag gaat. In overleg met diverse leasemaatschappijen, onderdelendistributeurs, werkplaatsconcepten en glasreparatiebedrijven heeft Stichting Duurzaam de labels Qualified en Qualified Premium ontwikkeld voor onderhoud aan leaseauto’s.

Harry Filon

De labels moeten in eerste instantie leasemaatschappijen en fleetowners de garantie geven dat jonge auto’s, voorzien van de nieuwste technologie, bij de gecertificeerde, voornamelijk universele autobedrijven in goede handen zijn. De labels garanderen dat deze bedrijven hun competenties op orde hebben als het gaat om ADAS (kalibratie), kennis van EV-aandrijflijnen (hoogspanning) en connectiviteit, waarbij het onder andere gaat om de online connectie met fabrikanten in verband met het inleren van onderdelen, software-updates enzovoort. Harry Filon van Stichting Duurzaam: “Van leasemaatschappijen weten wij dat zij het onderhoud steeds vaker richting het universele autobedrijf willen sturen. Tegelijkertijd willen zij de zekerheid hebben dat individuele autobedrijven de relatief jonge en van de laatste techniek voorziene auto’s ook kunnen onderhouden en repareren, waarbij de geadviseerde procedures en voorwaarden van de autofabrikanten worden opgevolgd. In een tijd dat transparantie en aansprakelijkheid belangrijke onderwerpen zijn, is dat een must voor opdrachtgevers. Die wensen vormden de basis voor onze nieuwe labels Qualified en Qualified Premium.” 

Efficiency

Met Qualified en Qualified Premium wil de Stichting Duurzaam opdrachtgevers een kwalitatieve certificering bieden, waardoor het niet nodig is dat leasemaatschappijen zelf individuele eisen aan autobedrijven stellen. Harry Filon: “Dat werkt immers kostenverhogend, zowel voor de fleetowner als voor het autobedrijf. In onze ogen en in die van onze eerste partners is het verstandig om één goed doordachte en geaccepteerde norm te hanteren. Om de efficiency hoog te houden en de kosten laag zullen de audits van Qualified, en daar waar relevant, van het label GroenGedaan tegelijkertijd plaatsvinden.

Twee labels

Het verschil tussen beide labels is dat het label Qualified puur naar technische aspecten kijkt. Denk daarbij aan de aanwezigheid van de benodigde werkplaatsapparatuur. Bij diagnoseapparatuur moet er tevens toegang zijn tot de vereiste data en het bedrijf moet de mogelijkheid hebben om volgens de fabrieksrichtlijnen een ADAS-kalibratie uit te voeren. Ook garandeert het label dat die apparatuur volgens de richtlijnen wordt geijkt. Het Qualified-label garandeert ook dat het juiste gereedschap aanwezig is om aan de hoog-voltagesystemen van EV’s te werken en dat de monteurs daartoe zijn opgeleid.

Qualified Premium kijkt behalve naar de technische staat van de onderneming ook naar het niveau van gastvrijheid, voor veel leasemaatschappijen een vereiste om de door hen gewenste klantbeleving op niveau te houden. Hiervoor zijn onder meer nodig een goede ontvangst- en wachtruimte, voldoende parkeerplaatsen en schone toiletten. 

Audits

Voor de deelnemende autobedrijven is het niet alleen zaak de zaken goed op orde te hebben, maar ook te houden. De techniek evolueert immers en het autobedrijf zal mee moeten evolueren. Audits moeten de kwaliteit van de labels helpen handhaven. Er zijn er inmiddels vijftien uitgevoerd. “We hopen dat we de komende twaalf maanden ongeveer tweehonderd autobedrijven aangesloten zullen hebben”, verwacht Filon. “Zonder dat we  op de trom hebben geroffeld staan de eerste honderd ondernemingen al in de wacht. We krijgen ook positieve support vanuit de hoek van de onderdelendistributeurs. Daarnaast heeft de nieuwe formule Lease Service Partner ons kwaliteitslabel omarmt. De eerste vijftig autobedrijven die wij hopelijk nog voor de zomer door het certificatieproces zullen loodsen, zitten bij formules als AutoFirst, CarTeam, Das Autohaus, enkele Bosch Car Service-bedrijven en 123Ruit.nl. Daarbij moet wel gezegd worden dat we kijjken naar de competenties van het individuele autobedrijf. Ketencertificatie voor Qualified of Qualified Premium is niet mogelijk.” 

123Ruit.nl is een van de partijen die zich achter de kwaliteitsstandaard heeft geschaard. Wilma Dijkema: “De focus van 123RUIT.nl is gericht op kwaliteit en klanttevredenheid. Daarom is ons selectiebeleid van deelnemers ook erg streng. Wij willen enkel échte auto-ruitspecialisten aansluiten. Via onafhankelijke instanties willen we graag aantonen dat we hierin de juiste dingen doen. Onze klanttevredenheid is al aantoonbaar uitzonderlijk hoog. Vandaar dat we het Qualified-label omarmen. Hiermee willen we onafhankelijk en objectief laten zien dat onze kwaliteit van een hoog niveau is. Het borgen en inzichtelijk maken dat je op alle fronten kwaliteit levert, is in onze ogen essentieel om mee te kunnen in de snelle technologische ontwikkelingen en daarmee bepalend voor een gezonde toekomst van onze ondernemingen. Met Qualified hebben we de kwaliteit geborgd op kentekenniveau in plaats van op bedrijfsniveau. Hiermee zijn we een ruitschade-organisatie die klaar is voor de sturing van complexe autoruitschade.

De praktijk

Iedere deelnemer heeft minimaal 1 ADAS kalibratieset. Daarbij is de deelnemer vrij in de keuze van de leverancier van kalibratieapparatuur. 123RUIT.nl wil versterken zonder te beperken. Concreet betekent dit dat we eisen dat iedere deelnemer kalibratie kan uitvoeren, maar we bepalen niet welke apparatuur ze daarvoor moeten gebruiken. Overigens hebben we daarmee het voordeel dat we gebruik kunnen maken van de kennis en connecties van diverse fabrikanten. Wij zien dat een aantal deelnemende bedrijven daarom inmiddels meerdere systemen heeft aangeschaft of daar mee bezig is. Verder is alles omtrent kalibratie geborgd in ons (kwaliteits)handboek. Zo is er bijvoorbeeld 100% interne dossiercontrole en daarom is het verplicht om het kalibratierapport toe te voegen aan het dossier wanneer kalibratie voorgeschreven wordt.”

 

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1638 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *