XXImo start samenwerking met Essent

Aanbieder van mobiliteitskaarten XXImo is een samenwerking gestart met energieleverancier Essent om elektrisch rijden bij klanten en hun werknemers te stimuleren en te vergemakkelijken.

In de samenwerking levert Essent de energie en de expertise over de installatie van laadpalen. Klanten van XXImo kunnen voortaan laadpalen kopen, onderdeel maken van een mobiliteitsbudget of opnemen in een leasecontract, inclusief mobiliteitskaart met laadfunctie in heel Europa. Werknemers kunnen bovendien thuisladen via XXImo verrekenen met de werkgever.

Klimaatdoelstellingen

Stella Brenninkmeijer namens Essent: “Een groene leefomgeving vraagt om het verduurzamen van onze gehele energiebehoefte. Ook onze vervoersmiddelen moeten schone energie gebruiken. Essent wil voor iedereen de nummer 1 in nieuwe energie zijn. De samenwerking met XXImo is daarom heel belangrijk voor ons. Het een grote stap voorwaarts om de klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren en meer mensen in staat te stellen hieraan bij te dragen.”

Toegankelijk

Ook Patrick Bunnik, ceo bij XXImo, onderstreept het belang van deze nieuwe samenwerking voor de bestuurders van elektrische wagens: “Nu krijgen bestuurders van elektrische wagens vaak met verschillende bedrijven te maken voor de aankoop van hun laadpas, laadpaal, de plaatsing ervan, wanneer er een storing plaatsvindt of voor het verrekenen van het thuisladen. Dit is omslachtig en vormt een belemmering voor werknemers om naar elektrisch rijden over te schakelen. XXImo brengt alles onder hetzelfde webportaal met één centrale servicedesk en versimpelt zo de toegang tot elektrisch rijden aanzienlijk.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3055 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters