Eind dit jaar zal de wereldbevolking 8 miljard zielen tellen. Daarvan 18 miljoen in ons land. De VN verwacht ruim 10 miljard aardbewoners in 2050, in ons land wordt ruim daarvoor al de 20 miljoen behaald is de verwachting. Al deze mensen moeten eten, willen een onderkomen en mobiliteit. Onlangs las ik het boek ‘8 Billion and Counting: How Sex, Death, and Migration Shape Our World’ van Jennifer Sciubba. Hierin beschrijft zij de globale demografische trends en wil zij ons erop wijzen hoe wij de wereld moeten lezen. De drie in Sciubba’s ogen belangrijke trends vormen de titel van het boek, waarbij Sex staat voor vruchtbaarheid, ofwel geboortecijfers, Death voor vergrijzing, een trend die de rijke landen van nu straks behoorlijk kan verarmen, en Migration, wat een beladen trend is, omdat migratie door (politieke) emoties wordt gekleurd, stelt Sciubba.

Demografie laat ons zien hoe een bevolking verandert. De werkenden van vandaag (inclusief de arbeidsmigranten) zijn de pensionado’s van morgen. De leerlingen van nu zijn de arbeidspool van morgen. Jonge vrouwen bepalen waar de bevolking straks groeit of vergrijst. Al die mensen, jong en oud, hebben behoefte aan mobiliteit. En, omdat we langer en gezonder leven, zijn we een potentiële visvijver voor ondernemingen. “Trends liggen veelal in elkaars verlengde, maar worden vaak tegendraads gelezen”, aldus Sciubba in haar boek. Migratie is er zo één. Veel mensen die tekenen voor de groei van de wereldbevolking komen vaak uit landen met een lage welvaart. Het beeld dat zij naar de rijke landen trekken en onze westerse wereld overspoelen, klopt volgens Sciubba niet. Sterker nog, we hebben deze mensen keihard nodig om onze eigen welvaart op peil te houden.

Sciubba constateert dat Azië en Afrika een relatief jonge bevolking en een sterke bevolkingsgroei hebben, terwijl de westerse wereld met vergrijzing en krimp wordt geconfronteerd. Willen wij onze welvaart en dus groeipotentie behouden, dan gaat dat volgens haar niet zonder het omarmen van migranten. Van augustus 2021 tot augustus dit jaar groeide de bevolking in Nederland met 200.000 zielen, vrijwel allemaal migranten. Daar zouden we, ook gezien de druk op de arbeidsmarkt, blij mee moeten zijn. Ondernemingen, waaronder autofabrikanten en hun retailpartners, hebben bovendien baat bij een groeiend potentieel werkende consumenten die iets te besteden hebben. Hoe meer mensen een baan hebben, des te beter voor de welvaart en voor uw autobedrijf.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties