Mede door de inflatie werd de gemiddelde personenautoband de eerste vier maanden weer een stuk duurder. Het is één van de conclusies die we kunnen trekken uit het door WESP gepubliceerde overzicht van de bandenomzet over deze periode.

Bandenspecialisten en -retailers hebben de vraag naar banden de afgelopen jaren flink zien veranderen. Grotere maten en meer vraag naar specifieke bandentypen zijn enkele van die veranderingen. In de coronatijd, zeker het eerste jaar, stortte de verkoop van winterbanden in, omdat er maar weinig mensen op wintersport gingen. Daarnaast neemt het aandeel all season-banden nog altijd toe.

Vraag

Die vraag naar all season-banden komt overigens voornamelijk van de kant van de particulier; de zakelijke markt kiest over het algemeen nog altijd voor de combinatie van zomer- en winterbanden, zo blijkt uit interne cijfers van enkele grote bandenketens. Uit de WESP-data blijkt verder dat de toename van het aandeel all season-banden binnen het universele kanaal ten opzichte van vorig jaar weer is toegenomen, nadat het er eerder op leek dat dit aandeel stabiliseerde. Nu is de winterbandenafzet flink gedaald. Daarbij dient gezegd dat de WESP-data voor een groot deel afkomstig zijn van universele werkplaatsen; bij dealers kan het beeld afwijken.

Ten aanzien van banden- en wielmaten is de invloed van de elektrificatie groot. De maatvoering bij EV’s en hybrides wijkt namelijk behoorlijk af van het gemiddelde, deels ook omdat het bij EV’s en hybrides binnen de totaalmarkt om relatief jonge auto’s gaat.

Omzet

De bandenomzet – gebaseerd op de werkplaatsfacturen van bijna 1200 autobedrijven uit de WESP-pool – laat over de eerste vier maanden van dit jaar een lichte daling zien. Het eerste kwartaal leek die omzet zich te stabiliseren, maar in april steeg de gemiddelde bandenretailprijs van 110 naar 113 euro, een plus van 2,7 procent, terwijl per autobedrijf de gemiddelde afzet van banden in aantallen daalde met bijna 6 procent. Opgeteld levert dat een daling van 3 procent van de bandenomzet op.


De vraag naar all season-banden komt voornamelijk van de kant van de particulier; de zakelijke markt kiest over het algemeen nog voor de combinatie van zomer- en winterbanden


Overigens liggen beide omzetindicatoren – euro’s en aantallen – vrijwel gelijk aan die over dezelfde periode vorig jaar. Let wel: de WESP-bandenmonitor geeft gemiddelden weer. Het beeld dat daaruit voortkomt, blijft altijd discutabel, want de situatie bij een individuele onderneming kan compleet anders zijn. Zie het vooral als een benchmark en als een trendindicator.

Voor de nabije toekomst verwachten diverse bandenretailers en -distributeurs een verdere stijging van de bandenverkoopprijs. Behalve gestegen kosten voor energie en lonen zullen ook de investeringen in onder andere ADAS-apparatuur en bijvoorbeeld bandenscanners mee gaan tellen in de prijsbepaling

Foto boven: Werkplaatsen ervaren een toenemend aandeel van de grote maten binnen hun bandenomzet.
Foto: Ansho Bijlmakers, CarPort Rotterdam.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties