In oktober vorig sloten de Europese Commissie en de lidstaten een akkoord over nieuwe emissienormen voor diesels. De afspraak kwam enkele weken na het sjoemelschandaal bij Volkswagen. Afgesproken werd dat de uitstoot van stikstofdioxide, oftewel de NOx-norm die in 2015 al op 80 mg/km zou moeten liggen, met maximaal 110 procent mag worden overschreden.

Geen enkele auto voldoet technisch nog aan de gestelde regels. Gemiddeld wordt de 80 mg/km norm met 400 procent overschreden. Pas in 2021 moeten autoproducenten aan normen voldoen die lager liggen, maar dan nog zal de 80 mg/km niet heilig zijn. Veel parlementariërs waren tegen dit akkoord en hadden bezwaar aangetekend tegen het akkoord. Woensdagmiddag hield het parlement een finale stemming. Met een nipte voorsprong wonnen de voorstanders van het akkoord, mede door de support van parlementsleden uit de autoproducerende landen. De autolobby heeft gewonnen en de consument, zo stelt ongeveer de helft van het Europees Parlement, moet daar met de gezondheid voor boeten.

Uiteraard zijn de autofabrikanten blij. En ze leken wel vooraf geïnformeerd, want bijna onmiddellijk na de stemming kwam er van ACEA, de vereniging van Europese autofabrikanten een persbericht naar buiten. “Deze nu vastgestelde regels vormen weliswaar nog een grote uitdaging voor de industrie, maar er is nu wel duidelijkheid. Het wordt erg moeilijk de nieuwe en strenge normen op zo’n korte termijn te bereiken”, liet ACEA weten. Politici reageren van blij tot pragmatisch tot afwijzend. Feit is dat de autofabrikanten die leunen op diesels net als de betreffende toeleveranciers hun huidige diesels kunnen produceren en verkopen.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
9 juni 2023
Meest bekeken berichten
Recente Reacties