Om een idee te krijgen van de evolutie van de reparatiekosten en van de exacte verhouding van de claims, analyseert CarGarantie ieder jaar zowat een miljoen garanties voor zowel nieuwe auto’s als occasions, ongeacht het merk of model. In 2021 moest voor een reparatie gemiddeld 596 euro worden neergeteld, waarmee de hoogste stijging in jaren een feit werd.

Gelet op de huidige ontwikkelingen is het onwaarschijnlijk dat de trend zal keren. Zowel dealer als klant moeten rekening houden met een verdere toename van de kosten. De duurste component bij occasions was en blijft de motor: hij vertegenwoordigt 23,4 % van de uitgekeerde bedragen voor claimdossiers (voorgaand jaar: 23,6 %). Op de plaatsen 2 en 3 volgen de brandstofinstallatie met 19,1 % (het jaar voordien: 18,8 %) en de transmissie met 11,5 % (2020: 11,8 %). De verschillen zijn zo miniem dat ze zelfs het gevolg zouden kunnen zijn van statistische afwijkingen.

Brandstofinstallatie op 1

Iets meer verandering tekent zich bij de nieuwe auto’s af: terwijl de motor een jaar eerder de lijst nog aanvoerde, staat die nu zijn plaats af aan de brandstofinstallatie met een aandeel van 20,5 % (voorgaand jaar: 20,7 %). Op de tweede plaats volgt de motor met 20,1 % (voorgaand jaar: 21,4 %) en op plaats 3 de elektrische installatie met 12,2 % (voorgaand jaar: 12,0 %). Het aandeel van de motor in het totale uitgekeerde bedrag liep dus licht terug.

Ook de verdeling van de claimfrequentie blijft ruw geschat constant, zowel naar rangorde als uitgedrukt in percentage. Bij de occasions blijft de brandstofinstallatie met 20,3 % (voorgaand jaar: 19,7 %) onveranderd op plaats 1, gevolgd door de elektrische installatie met 18,7 % (voorgaand jaar: 18,3 %) en de motor met 11,1 % (voorgaand jaar: 10,7 %).

Bij de nieuwe auto’s is de brandstofinstallatie met 19,2 % (voorgaand jaar: 20,2 %) eveneens koploper. Op de plaatsen 2 en 3 volgen de elektrische installatie met 19,1 % (voorgaand jaar: 18,7 %) en comfortelektronica met 10,9 % (voorgaand jaar: 10,7 %).

Wanneer treedt defect op?

Het ogenblik waarop het defect zich voordoet, is ten opzichte van een jaar eerder licht gewijzigd. Terwijl de problemen bij de vorige analyse slechts in 29 % van de gevallen optraden binnen de eerste 5.000 km, is dat aandeel dit jaar met 1,4 procentpunten gestegen tot 30,4 %. Trendmatig doen de claimgevallen zich dus iets vroeger voor. 18,9 % van de claimgevallen deed zich daarentegen pas na meer dan 25.000 km voor (voorgaand jaar: 18,9 %).

Uitgedrukt in aantal dagen valt er nauwelijks enige wijziging in het optreden van het defect te melden: 23,2 % van de defecten doen zich pas na meer dan 360 dagen voor (voorgaand jaar: 22,9 %).

Luc Baetens, directeur CarGarantie Benelux: “Heel wat gebeurtenissen van de voorbije twee jaar stuwen de prijzen hoger: de schaarste bij de halfgeleiders, de stijgende inflatie en de onderbrekingen in de wereldwijde bevoorradingsketen doen allemaal hun duit in het zakje. Dat heeft ook zijn weerslag op de gemiddelde reparatiekosten die intussen om en bij de 600 euro bedragen. Ter vergelijking: bij de claimanalyse van 2016 zat die gemiddelde kost nog onder de drempel van 500 euro. Garantie- en reparatiekostenverzekeringen winnen daardoor voor handel en klant verder aan belang: de klant kan zich tegen onverwachte financiële tegenslagen indekken en de handel kan een kwaliteitssignaal geven dat het vertrouwen van de klant in nieuwe auto’s en occasions nog eens aanzienlijk versterkt.”

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties