Het werven van nieuwe medewerkers is vooral iets voor individuele ondernemingen, die zich daarmee kunnen onderscheiden van andere. De strijd om nieuwe medewerkers is namelijk groot en wordt door de vergrijzing alleen maar heviger.

Volgens Jacco Floris, manager customer services bij Mercedes-Benz Nederland, is het bij de werving van personeel van belang om nieuwe medewerkers perspectief te bieden. “Zowel jonge als ervaren potentiële toetreders zoeken een bepaalde vorm van zekerheid. Wat staat mij te wachten qua ontwikkelingsmogelijkheden? Hoe hightech is de functie? Welke apparatuur is er in de werkplaats beschikbaar? In wat voor werkomgeving kom ik terecht? Wat is het toekomstbeeld over drie jaar? Hoe ontwikkelt zich het salaris, et cetera. Op al deze vragen moet je als bedrijf, wanneer zich een potentiële medewerker meldt, een antwoord hebben.”

Tekort

Net als vele andere ondernemingen in de autobranche hebben Mercedes-Benz-dealers geregeld behoefte aan (technische) medewerkers. Voor zowel de gewone als de schadewerkplaats zijn zij bijna continu op zoek naar nieuwe collega’s. Daarnaast is er de zoektocht naar onderdelenmanagers, servicemanagers en -adviseurs. Naast een te geringe instroom is het tekort een logisch gevolg van de vergrijzing in de automotive sector. “We weten dat momenteel de uitstroom in de autobranche veel te snel gaat. Wij proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen”, zegt Floris. “Het is van groot belang dat nieuwe medewerkers goed begeleid worden, omdat je niet wil dat een nieuw aangetreden medewerker al na drie maanden de handdoek in de ring gooit. Nieuwe medewerkers moeten snel vertrouwd zijn met de organisatie en de collega’s. Alleen dan krijg je happy medewerkers. De werkdruk in de werkplaatsen is hoog, want het werkaanbod is hoog en we zijn al langer op zoek naar ‘handjes’. De aanwas loopt echter nog flink achter op de vraag. We zijn overigens niet de enige dealer die op zoek is naar nieuwe medewerkers, waarbij we wel een aantal voordelen hebben, denk ik. Niet in de laatste plaats dankzij onze positionering als premiummerk.”

Doelgroepen

Mercedes-Benz heeft continu een online wervingscampagne lopen, zowel in binnen- als buitenland. “Wij hebben een aantal belangrijke doelgroepen als het om potentiële technisch georiënteerde medewerkers gaat. Ten eerste de ervaren monteurs van alle gradaties, die gewoon bij ons merk aan de slag willen. Die bieden we een opleidingsprogramma van Mercedes-Benz aan, van anderhalf tot tweeëneenhalf jaar. Specifiek voor serviceadviseurs hebben we de eerste drie maanden een intensief begeleidingstraject voor deze nieuwkomers. We noemen dat snelle on-boarding, gericht op het maximaal begeleiden van de nieuwe medewerker, zodat hij snel zijn weg vindt en zich niet onbegrepen of verloren voelt. Ook voor de andere profielen hebben we opleidingsprogramma’s, inclusief het perspectief op een carrière bij één van de dealers uit het Mercedes-Benz netwerk. Het is ook een realistisch perspectief, anders stel je nieuwe medewerkers later teleur.”

Monteurs, maar ook schoolverlaters die een niveau 3-opleiding hebben, kunnen bij Mercedes-Benz een opleiding op niveau 4 volgen, een speciale voor en door Mercedes-Benz ontwikkelde en bovendien door de officiële onderwijsinstantie geaccrediteerde opleiding. De opleiding wordt deels online en deels fysiek gegeven. “Het door het merk zelf aanbieden van een geaccrediteerde niveau 4-opleiding is uniek in onze sector”, stelt Floris. “Het gaat hier zoveel mogelijk om kleine groepen van maximaal drie medewerkers die door een coach in de praktijk worden begeleid en getraind in hun eigen werkomgeving.”

Op de werkplaatsvloer wordt hun praktijkkennis geüpdatet met specifieke Mercedes-Benz-technologie en werkmethoden. Hierin is de rol van de coaches belangrijk. Zij voorkomen dat door drukte onvoldoende aandacht aan de nieuwe werkplaatsmedewerkers wordt geschonken.

Floris: “De praktijk leert ons dat coaching essentieel is om medewerkers die net intreden te behouden. Natuurlijk zit ook aan de eigen Mercedes-Benz-opleiding een kostenplaatje voor de dealer. De praktijk wijst echter uit dat door de specifieke aanpak nieuwe medewerkers sneller en beter inzetbaar zijn, het teamgevoel wordt gesterkt en mede daardoor de werkdruk lager wordt, met minder stress tot gevolg. Hiermee wordt de investering direct terugverdiend.”

De kwaliteit van de werkplaatsinrichting en het beschikbare equipment zijn belangrijk om nieuwe en bestaande medewerkers te motiveren. Het zegt iets over de visie van het merk op het werkaanbod.

Daarnaast richt Mercedes-Benz zich op de jonge generatie. Floris: “Het is zelfs een doelgroep die we koesteren. Voor hen is een speciaal trainingstraject opgezet, genaamd Topklas. Schoolgaande leerlingen vanaf een jaar of 15 die kiezen voor het autovak, of daar in ieder geval in geïnteresseerd zijn, kunnen meedoen aan het Mercedes-Benz Topklas-traject. Ze krijgen dan naast hun gewone lessen speciale kennistrainingen van Mercedes-Benz, deels bij de lokale dealer, deels online en deels op school. Vanuit coaches worden ze hierin ook begeleid. Als je het dan over perspectief hebt: wanneer zij hun schoolopleiding voltooien en gemotiveerd hebben deelgenomen aan het Topklas-traject, krijgen ze gegarandeerd een baan in ons netwerk.”

Dat perspectief is trouwens voor bestaande medewerkers net zo belangrijk, benadrukt Floris. “Ook hiervoor bieden we mogelijkheden, van individuele coaching, teamcoaching tot intervisie, waarbij werkplaatschefs en servicemanagers met elkaar aan tafel zitten om tijdens een rondetafelgesprek ervaringen met elkaar uit te wisselen. Aandacht en perspectief voor iedere medewerker. Dat levert commitment op.”

Tempo

Wat nieuw is aan de huidige veranderingen is met name het tempo waarin de veranderingen zich voltrekken. Jacco Floris: “De autobranche is altijd door de techniek onderhevig aan verandering. Dat is niks nieuws. Alleen gaat het nu allemaal in een veel sneller tempo. De technologische vernieuwingen zijn momenteel voor iedereen in de sector een uitdaging én leveren dito kansen op. De elektrificatie, de digitalisering, de manier waarop we diagnoses uitvoeren, de softwarecomponent die belangrijker wordt et cetera… Allemaal ontwikkelingen die hun invloed door de hele organisatie heen hebben, van werkplaatstechnici, serviceadviseurs, werkplaatschefs, servicemanagers tot aan de onderdelenmanagers. Die laatsten zijn logistieke specialisten geworden die een veel bredere taak hebben gekregen, niet in de laatste plaats bij het garanderen van de beschikbaarheid van onderdelen voor in de werkplaats.”

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties