Over heel 2023 is het aantal apk’s aan batterij-elektrische auto’s (BEV’s) flink toegenomen tot een totaal van 87.678, zo blijkt uit RDC-cijfers. De meeste van deze apk’s worden gedaan in combinatie met een onderhoudsbeurt, waar uiteraard geen motorolie bij nodig was. Dat roept de vraag op hoe het nu eigenlijk gaat met die olieomzet.

We gingen te rade bij de analisten van WESP. En om maar direct met de deur in huis te vallen: met de olieomzet zit het wel goed, zeker in euro’s. Uit de cijfers uit de WESP-database, gebaseerd op de werkplaatsfacturen van ruim 1350 universele werkplaatsen, blijkt dat de omzet van olie in euro’s structureel stijgt. Nu zijn euro’s geen liters, want de plus van de geldomzet wordt voornamelijk veroorzaakt door prijsverhogingen, duurdere viscositeiten en inflatie.

Brutomarge

Ten opzichte van 2019 is de omzet van olie over 2023 met 43,9 procent gestegen. In euro’s gaat het om 59.087 euro in 2023 tegen 41.057 euro in 2019. Wellicht ten overvloede: het gaat dan om een gemiddelde omzet per universele garage uit de WESP-database, waarbij het gemiddelde niet de norm is, natuurlijk.
Het verbaast niet dat de brutomarge op motorolie wel iets is gedaald. In 2019 lag die brutomarge nog op 63,1 procent, in 2023 was dat 61,2 procent, wat nog altijd een respectabele marge is, uiteraard.

Onderhoudsmomenten

Naast de eerder genoemde factoren die de omzet in euro’s van motorolie doen toenemen, wordt de omzetgroei mede bepaald door het toegenomen aantal facturen waar (motor)olie een onderdeel van is. Gemiddeld steeg het aantal werkplaatsfacturen met een olie-component bij de deelnemende autobedrijven aan de WESP-analyses op jaarbasis van 796 in 2022 naar 836 vorig jaar. Meer onderhoudsmomenten, parallel aan de apk, zijn daar een belangrijke oorzaak van. Overigens is het aandeel motorolie binnen de gehele olieomzet de laatste jaren redelijk constant, namelijk 96 procent.

Viscositeit

De meest verkochte motorolie in 2023 was wat viscositeit betreft de 5W30. Het omzetaandeel in de gemiddelde olieomzet van dit olietype is 53,2 procent. In 2022 was dat 55,5 procent. Met 12,7 procent omzetaandeel stond vorig jaar de 0W20 op de tweede plaats. Dat is overigens een grote sprong voorwaarts, want in 2022 was dat nog maar 9,4 procent, wat toen nog een derde plaats betekende. In dat jaar waren de 5W40-oliën goed voor een tweede plaats met een omzetaandeel van 12,1 procent. Afgelopen jaar stond de 5W40 op de derde plek met 10,9 procent.

Verschuivingen in het omzetaandeel van olie met een lage viscositeit binnen de werkplaatsomzet komt ook door de verjonging van het te onderhouden wagenpark door het universele autobedrijf, met name bij die garages die actiever zijn geworden in de zakelijke markt. In zijn totaliteit stonden er vijftien verschillende viscositeiten op de diverse werkplaatsfacturen, waarbij de top 4 goed is voor 86,3 procent.

Haarlemmer olie
Op basis van de werkplaats WESP-data blijkt dat 5W30 oliën de helft van de motorolieplas invult. Het is voor veel motoren het geschikte in ieder geval de meest toegepaste olie. Ook omdat deze viscositeit makkelijk inwisselbaar is voor bijvoorbeeld een 0W30. Je kunt zeggen dat deze viscositeit als een Haarlemmer-olie functioneert. Wel zijn 0W30 en vooral 0W20 aan een flinke opmars bezig. De populariteit van 0W20 komt door de nadrukkelijke adviezen van autofabrikanten, die deze lage viscositeit aanraden om het brandstofverbruik laag te houden, en de compatibiliteit met het emissiecontrolesysteem te verbeteren. En wanneer relevant, speelt ook de bescherming van de turbo een rol bij de keuze voor een 0W20.

Olieplas
Dat de traditionele aftersalesactiviteiten rond de verbrandingsmotor gekoesterd moeten worden, kun je ook afleiden aan de marktprognoses die analisten als McKinsey en Roland Berger maken voor hun relaties in de auto-industrie. Daarin neemt de olieplas steevast een belangrijke positie in. De basis voor de groei van de Europese markt voor motorolie wordt – ondanks de toename van het aantal EV’s – ingegeven door een groeiend wagenpark en een relatief trage EV-transitie. Natuurlijk spelen bij deze groei de technologische veranderingen en niet te vergeten de inflatie ook een belangrijke rol.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties