Verduurzaming stond natuurlijk altijd al op de kaart bij Stiba, de brancheorganisatie voor autodemontagebedrijven. Het onderwerp kreeg nog eens extra nadruk in een bijdrage van RAI-sectievoorzitter Aftermarket Jeroen van de Braak tijdens de ledenbijeenkomst van Stiba op donderdag 16 juni in Bodegraven. “Werkplaatsen zijn veel belangrijker voor de verduurzaming van onze mobiliteit dan met name de politiek denkt.”

Jeroen van de Braak hield zijn pleidooi voor de werkplaats – niet alleen die van de autodemontagebedrijven, maar feitelijk ook voor die van het autobedrijf en het schadeherstelbedrijf – tegen de achtergrond van een opwarmende aarde, slechte luchtkwaliteit in steden, het uitputten van grondstoffen en het beslag dat voertuigen leggen op de openbare ruimte. Ervan uitgaande dat iedereen het recht heeft om te rijden is het onwenselijk dat we met zijn allen overstappen in een elektrische auto, die ook wel degelijk nadelen heeft, betoogde Van de Braak. “Er is niet één simpele oplossing. We hebben wel maar één planeet.”

Van de Braak ziet dat overheid, burgers, het bedrijfsleven en niet-gouvernementele organisaties ieder wel hun eigen straatje schoonvegen, maar dat dat niet leidt tot een optimaal duurzaamheidseffect voor de maatschappij. Om tot een goede balans te komen, zal iedereen wat moeten doen en ook iedereen wat moeten toegeven.

Hergebruik

Concreet voor de werkplaats betekent dit onder andere het behoud van recht op reparatie. Hiervoor is het onder meer essentieel dat voertuigdata ook voor het onafhankelijke kanaal beschikbaar zijn, een stokpaardje van RAI Aftermarket. Omdat we niet allemaal tegelijk elektrisch kunnen gaan rijden, moeten schone en fossielvrije brandstoffen beschikbaar komen en moeten onderdelen en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Met de recyclintg van materialen worden dan wel grondstoffen teruggewonnen, maar moet de laatste optie zijn, aldus Van de Braak. Zoveel mogelijk hergebruiken is het credo.

ARN

Behalve in RAI Aftermarket heeft Stiba met het aantreden dit voorjaar van Paul Dietz als algemeen directeur ook in Autorecycling Nederland (ARN) een sterke partner. De banden tussen Stiba en ARN werden tijdens de ledenbijeenkomst flink aangehaald. In zijn presentatie legde Paul Dietz de nadruk op drie onderwerpen waarop ARN en Stiba samen zouden kunnen optrekken: het promoten van gebruikte onderdelen, opleidingen en het omgaan met data. “Het zijn onderwerpen waarop ik me sterk wil maken voor een samenwerking met Stiba, omdat we elkaar knetterhard nodig hebben”, aldus Paul Dietz.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties