Diagnose problemen turbodruk

Levert een auto geen vermogen meer? Vaak wijst de foutcode richting de turbo. Maar dan heb je niet altijd de hoofdoorzaak te pakken. En dan is een duurzame oplossing ver weg.

Partnercontent

Veel systemen kunnen de werking van de turbo beïnvloeden. Daarom kan de hoofdoorzaak voor turbodrukproblemen buiten de turbo liggen. Een juiste diagnose is cruciaal: dit voorkomt dat een nieuwe turbo vervolgens direct weer stukloopt.

Veelvoorkomende codes geven aan dat de grens voor de laaddruk is overschreden en/of dat de ondergrens is gebroken (respectievelijk P0234 en P0299). Of het de oorzaak is of alleen een gevolg van iets anders vermeldt de code niet. Zijn er nog andere foutcodes? Want de ene fout kan de andere veroorzaken. Belangrijk is ook om te weten met welke klacht de auto binnenkwam. 

Beschadigde turbo

Blijkt dat de turbo zelf is beschadigd? Mogelijk is er een vastzittende drukregeling dankzij slijtage of ouderdom. Bij een turbo met variabele geometrie kan een vastzittende regeling ook worden veroorzaakt door externe oorzaken. De foutcode P2563 (posities sensor drukregeling turbo onwaarschijnlijk signaal) wijst in deze richting.

Als zowel P0299 en P0234 worden getoond is dit in principe tegenstrijdig en meestal een storing die zich af en toe voordoet. Dan zien we ook vaak de foutcodes P2261, P2262 of P2263 (mechanische fout, turbodrukregeling). De drukregeling blijft nu af en toe hangen en kan zo zowel te hoge als te lage turbodruk genereren.

Speling op de drukregeling wordt veroorzaakt door hitte. Een veelvoorkomend probleem bij benzinemotoren met iets meer kilometers. Bij een lage kilometerstand kan dit een externe oorzaak hebben. Ook kan de regeling in open of gesloten positie af en toe storingen geven, met weer P0299 en P0234 tot gevolg. Ook P334A/B (regeling laaddruk turbo mechanische fout A-laag, B hoog) wijst in deze richting.

Vastzittende rotor

Zit de rotor van de turbo vast dan is er een externe oorzaak. Waarschijnlijk is een vreemd deel uit de motor de oorzaak of slechte, vervuilde smering. Controleer ook of er zichtbare schade is aan het compressorwiel. De oorzaak zit waarschijnlijk in het inlaatcircuit. Aangezogen delen die niet thuishoren in het luchtfiltersysteem leiden tot schade en vaak een overmatig geluid van de turbo.

Ook kan een turbodrukstoring ontstaan door speling op de rotor. Als er ook veel olielekkage is, blijkt dat uit een laag oliepeil en roken. En controleer op gevolgschade zoals vervuiling van de DPF door olie. Wel speling en geen zichtbare olielekkage? Denk dan aan vervuiling of verstopping van het oliecircuit. Want een turbo met speling zou olie moeten lekken.

Niet beschadigd?

Het is natuurlijk mogelijk dat de turbo NIET is beschadigd. De aansturing van de overdrukregeling wordt vaak extern geregeld. Als hier een storing ontstaat, wordt de turbo niet aangestuurd met laaddrukproblemen als gevolg. Oorzaken: lekkage in het vacuümsysteem, defecte of slechtwerkende magneetklep, verstopping in het vacuümsysteem. De foutcode P2563 (turbosysteemprestatie) wijst in deze richting. Een defecte intercooler geeft ook turbodrukproblemen. 

Drukverschilsensoren controleren de mate van vervuiling en regelen dus het tijdstip van regeneratie van het DPF-filter. Een defect kan overmatige vervuiling veroorzaken en beperkt de werking van de turbo. 

De turbo kan niet voldoende vrije lucht aanzuigen met een verstopt luchtfilter. Daardoor ontstaan turbodrukproblemen. Of een defecte drukregelsensor, bijvoorbeeld door een draadbreuk, zorgt dat de regeling van de turbo niet wordt bediend. Ten slotte: een fout in de luchtmassameter verstoort de mengverhouding. Foutcode P006A (inlaatbuisdruk/luchtmassa meter functionering storing) wijst in deze richting.

En anders? Het kan natuurlijk voorkomen dat de turbo defect gaat zonder aantoonbare externe oorzaak. Bijvoorbeeld bij een lek membraan in een actuator. Dit komt door slijtage of ouderdom, waardoor de drukregeling niet meer functioneert en er laaddrukstoring ontstaat. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *