Focwa biedt gratis alternatief mvo-labels

Om ook de schadeherstelbedrijven die niet in de schadesturing zitten de mogelijkheid te bieden zich op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te profileren, heeft brancheorganisatie Focwa een gratis mvo-module opgenomen in haar lidmaatschapseisen.

femkeFocwa wil de mvo-module per se niet als derde duurzaamheidslabel in de markt zetten. Met Duurzaam Repareren, dat door alle opdrachtgevers wordt geaccepteerd, en Erkend Duurzaam, dat alleen niet door Aegon wordt geaccepteerd, zijn er immers al twee labels. Daarnaast zijn er ook bedrijven die de iso-normering voor mvo hanteren, die ook door marktpartijen wordt geaccepteerd.

Kosten

Dergelijke certificering brengt kosten met zich mee die met name voor kleinere bedrijven moeilijk op te brengen is. “We kregen veel signalen van bedrijven die wel lid wilden worden van Focwa, maar die een extra label voor mvo als een extra drempel zagen”, aldus Focwa-directeur Femke Teeling. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen past in de huidige tijd. We vinden alleen dat je ook moet kijken hoe bedrijven daar invulling aan kunnen geven. Ook voor onze leden die niet voor opdrachtgevers werken, is het goed dat ze kunnen laten zien dat ze zich van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust zijn. Dankzij dit gratis mvo-alternatief hoeven bedrijven die lid willen worden van Focwa geen extra kosten te maken voor mvo.”

Module

De module bestaat uit een aantal punten waarop bedrijven al dan niet kunnen scoren. Het gaat dan om materiaalgebruik, inzetbaarheid bevorderen van personeel, energiebesparing en dergelijke. Wanneer voldoende punten gescoord worden, krijgt een bedrijf een positieve aantekening in de mvo-module. Er is geen apart bordje voor. De vraag is ook hoe de markt deze normering oppakt. Femke Teeling: “Onze leden hebben al een Focwa-bord. Van een Focwa-bedrijf mag je er vanuit gaan dat het zich op het gebied van duurzaamheid aan de spelregels houdt. Dat kan ook op een heel laagdrempelige manier. Hoe de markt het uiteindelijk oppakt, is afwachten, maar de eerste geluiden zijn heel positief.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3970 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters