Govers Automaterialen naar Group Auto

Chris Govers heeft besloten zich per direct aan te sluiten bij de grossiersorganisatie Group Auto Nederland. Het bedrijf, al 32 jaar actief in Zeeland en West-Brabant, was tot nu toe aangesloten bij het grossiersnetwerk API van Doyen.

Freek Blekxtoon van Group Auto is verheugd dat Govers heeft besloten om zich aan te sluiten. Zeeland was de laatste provincie waar GroupAuto nog niet was vertegenwoordigd. Dat is nu ingevuld. “Ik verwacht overigens zeer binnenkort nog meer toetreders.”

Dynamisch

Chris Govers (foto): “We hebben een periode van ruim twee jaar genomen om ons te oriënteren op de toekomst. Met alles wat er al in grossiersland is gebeurd en alles wat er wellicht nog gaat komen, voelt Group Auto goed. Het is een dynamische club van ondernemers, die goed weten hoe je samen sterk kunt staan en hoe je moet samenwerken. Hun eigen garageformules CarXpert en AutoExcellent, het DiagnoseXpert trainingsprogramma en de goeie eigen ICT zijn absoluut voor ons van meerwaarde. We hebben veel gesprekken gehad met alle relevante alternatieve marktpartijen, en hebben nu eindelijk de finale keuze gemaakt. Een langdurige, maar zeer zeker goede afweging.” “Via GroupAuto kan ik voor mijn klanten overigens putten uit de voorraad van Europa’s grootste logistieke reus, want Group Auto Nederland heeft natuurlijk ook een strategische samenwerking met LKQ-dochter Fource.”

Tsunami

Freek Blekxtoon van Group Auto vult aan: “De tsunami van overnamegolven in grossiersland is nog niet voorbij; ik voorspel minimaal 2 grote effecten met bijwerkingen in de aankomende maanden. Die aankomende golfbewegingen zullen nogmaals tot een herschikking van de grossiersmarkt leiden. Partijen die zich veilig wanen, zullen wellicht minimaal natte voeten gaan krijgen of zelfs kopje onder gaan. En bij ons is inmiddels ook niet overal plek meer voor nieuwe leden. Ik voorspel dat er behoorlijk wat kleine grossiers gaan wegvallen, al helemaal als de marktgroei stagneert of zelfs een daling blijkt. Wij letten dus op wat er bij bedrijven gebeurt en zullen niet iedereen willen en kunnen toelaten. Maar Govers Tholen is er gelukkig één die heel goed past: stabiel, dynamisch en toekomstgericht.”

Onafhankelijk

“Voor onze club van 48 onafhankelijk grossiers was het de afgelopen jaren van het grootste belang onze eigen, onafhankelijke oplossingen te ontwikkelen; ik denk aan onze eigen webportalen, ICT-oplossingen, garageformules en het telematicaplatform. Die meerwaarde is uiteraard aantrekkelijk voor andere grossiers, en wij weten nu al dat er op korte termijn nog diverse grossiers zullen toetreden. Het zelf beheersen van je order-, betalings-, en formulecontracten is bij ons heilig goed. Daar hebben we jarenlang aan gewerkt, en die strategie blijkt de goede te zijn. Wij hebben eigen formules, ICT services en onze grossiers ontvangen zelf de orders en betalingen van hun klanten.”

Schaalvergroting

“We hebben in Europa de afgelopen jaren nieuwe, grote Amerikaanse toetreders gezien als LKQ en GPC, met diepe zakken, gevuld met beurskapitaal”, vervolgt Blekxtoon. “Het gevolg van deze toetreding, met alle overnames tot gevolg, is dat er nog diverse acquisities zullen volgen bij onderdelenfabrikanten, die zich ook gaan hergroeperen. Voorbeelden daarvan zijn de recente overname van Federal Mogul door Tenneco, en de ontwikkelingen bij Bosal.”

Congres

“Aankomende week houdt Group Auto International in Monaco zijn jaarcongres met het topmanagement van alle onderdelenfabrikanten. Ik verwacht daar ook weer nieuwe, ingrijpende veranderingen te vernemen. Ook LKQ en GPC zijn volgens mij nog niet uitgekocht dus het wordt nog heel spannend in de aftermarket. Wij zien de komende veranderingen overigens met vertrouwen tegemoet.”

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1702 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen