Meer onderhoudsmomenten, dalend factuurbedrag

De trend die we tijdens de coronaweken via de WESP-analyses constateerden van een langzaam dalend gemiddeld werkplaatsfactuurbedrag blijkt al voor de coronacrisis te zijn ingezet, ondanks een groeiend aantal onderhoudsmomenten. Dat laten de cijfers uit de RAI Aftersales Monitor over 2019 zien.

In 2019 werden 17,9 miljoen onderhoudsmomenten geteld, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2018, die positief uitpakt voor de aftersales. Dat komt mede door een nog immer groeiend wagenpark en het toegenomen apk-volume. De verplichte apk wordt veelal gecombineerd met een onderhoudsbeurt en is daardoor een stimulans voor de werkplaatsomzet. Ook de winterbandenafzet is door de jaarlijkse bandenwissels van invloed op de toename van het aantal onderhoudsmomenten, overigens zonder dat daar veel werkplaatsomzet tegenover staat en dat drukt weer het factuurgemiddelde. 

Van de 17,9 miljoen onderhoudsmomenten werd 72,5 procent uitgevoerd door merkdealers en universele autobedrijven

Wie doet wat?

Opvallend is dat de groei van het aantal onderhoudsmomenten plaatsvond ondanks de langere onderhoudsintervallen. Aan de andere kant behoeven hybride voertuigen door hun dubbele aandrijving wat meer onderhoud en zorgen de eerste volledig elektrische auto’s zeker ten aanzien van hun batterijen bij bepaalde merken voor extra werkplaatsbezoeken. Dit zijn echter reparaties die veelal onder garantie worden uitgevoerd. 

Van de 17,9 miljoen onderhoudsmomenten werd 72,5 procent uitgevoerd door merkdealers en universele autobedrijven, waarbij de universele garages iets meer dan de helft van dat aantal voor hun rekening nemen (6,6 miljoen stuks om 6,4 miljoen). Bijna 8 procent van het aantal werkplaatsbezoeken werd gerealiseerd bij de fastfitters. Dat zal volgend jaar lager zijn, want begin dit jaar stopte Euromaster met groot onderhoud, apk en reparaties. De overige 19,5 procent is omzet die door schadeherstellers wordt gerealiseerd, door doe-het-zelvers en het bekende segment ‘overige’ reparateurs.

Factuurbedrag

De gemiddelde werkplaatsfactuur in 2019 was 220 euro, een min van 3 procent ten opzichte van 2018. De factuurgrootte is al vijf jaar op rij dalende, waarbij opvalt dat het factuurbedrag bij universele autobedrijven in 2019 maar liefst 6 procent daalde en bij dealers nog geen 3 procent. Overigens is die dalende trend bij het universele autobedrijf pas in 2018 ingezet en daalt de factuurgrootte bij dealers al langer. 

Nu bezoeken de meeste autobezitters/berijders meerdere malen per jaar een autobedrijf, waarbij sommigen voor regulier onderhoud naar de dealer of universeel gaan en voor banden naar de fastfitter of bandenspecialist. Daarom ligt het gemiddeld jaarlijks per auto bestede bedrag aan aftersales hoger. Bij de dealer werd per auto 363 euro besteed, bij het universele autobedrijf 351 euro. Dat ligt redelijk dicht bij elkaar. Overigens bestaat de gemiddelde werkplaatsfactuur voor ongeveer 50 procent uit uren. De onderdelen vormen de andere helft. Volgens de berekeningen van de onderzoekers resulteert dit in een aftermarket van 4 miljard euro.

Leeftijd

De grootte van de gemiddelde werkplaatsfactuur en het gemiddeld totaal bestede aftersalesbedrag per auto per jaar wordt in belangrijke mate beïnvloed door de leeftijd van de auto. Het zal niet verwonderen dat de kosten in de eerste drie levensjaren van de auto het laagst zijn. In de categorie vier tot zes jaar oud loopt dat op, om in de leeftijdsklasse zeven tot tien jaar oud te pieken. In het segment ouder dan tien jaar wordt ook nog een relatief flink bedrag aan ROB (reparatie, onderhoud en banden) uitgegeven. In 2019 ging het om een gemiddeld per auto besteed bedrag aan aftersales van respectievelijk 409, 490, 525 en 461 euro, bedragen die overigens net als het gemiddelde factuurbedrag in 2019 een dalende trend vertonen. 

Met andere woorden: de aftersalesactiviteit per auto loopt terug, maar de totaalmarkt stijgt nog door het gestegen aantal auto’s in het wagenpark. Dat de onafhankelijke aftermarket twee maanden terug ageerde tegen een sloopregeling voor oudere auto’s kun je met deze cijfers goed verklaren, omdat de omzetpotentie in de leeftijdsklassen van zeven tot tien jaar en tien jaar en ouder simpelweg onmisbaar is voor de reparatie- en onderhoudssector.

RAI Aftersales Monitor 2019

Via hun eigenaren bestaat het GfK-panel, dat de basis vormt van de RAI Aftersales Monitor 2019, uit ruim vijfduizend auto’s. Een jaar lang worden alle werkplaatsfacturen – ongeacht het serviceadres – van deze auto’s verzameld. Op die manier, stellen de onderzoekers van GfK, wordt door deze actuele monitor over 2019 een representatief beeld gegeven van de markt voor reparatie en onderhoud. Het gemiddelde factuurbedrag of elke andere waarde is uiteraard niet het absolute cijfer dat voor iedere factuur geldt, want de diversiteit is groot, maar het gemiddelde geeft wel een trendmatig inzicht in de marktontwikkelingen.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1788 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.