WESP update corona: vier goede omzetdagen

Met een omzet van 11.008 euro was week 18 (door Koningsdag slechts vier werkdagen) eigenlijk gemiddeld. Dit blijkt uit de meest recente WESP-analyse.

De omzet lag zelfs hoger dan die in week 16, toen paasmaandag wegviel als omzetbrenger. Overigens komt er de nog te verwerken gemiddelde dagomzet van afgelopen zaterdag bij. De verwachting is dan ook dat de totale omzet van week 18 op ongeveer 11.500 euro zal uitkomen.

Paasdip

De gemiddelde factuurgrootte over afgelopen week is 263 euro – ook hoger dan die van week 16. Dat heeft onder meer te maken met de apk, want in week 16 was er een lichte ‘paasdip’ in het apk-volume. Het aantal facturen was vrijwel gelijk. Vergelijken we de weekomzetten van de inmiddels zeven coronaweken nu (92.039 euro) met dezelfde zeven weken vorig jaar (95.542 euro), dan komt de omzetdaling over die periode van week 12-18 uit op 3,7 procent. Natuurlijk geldt dit relatief positieve cijfer alleen voor de werkplaatsomzet, niet voor de eventuele verkoopactiviteiten.

            Weekomzet in euro’s Factuurgrootte
Week 12 (*)    14.721 291
Week 13 14.178 281
Week 14 14.354 281
Week 15 12.930 259
Week 16 (**)  10.875 251
Week 17 13.481 259
Week 18 (***) 11.500 263

(*) eerste coronaweek (**) Pasen (***) Koningsdag

ASM | 04052020 | Bron: WESP, bewerking ASM

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1778 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.