Mobiliteitsalliantie blij met investeringen bereikbaarheid

Op maandag 14 november heeft het kabinet bekendgemaakt hoe de 7,5 miljard euro zullen worden besteed die in het coalitieakkoord zijn vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. De Mobiliteitsalliantie is zeer te spreken over de plannen, maar heeft ook zorgen over de uitvoerbaarheid ervan.

Het gaat om Rijksinvesteringen in infrastructuur voor het openbaar vervoer (4 miljard euro), de auto (2,7 miljard euro) en de fiets (780 miljoen euro). Het gaat zowel om nieuwe spoorlijnen, wegen en fietspaden, als om de verbetering en verdere ontwikkeling van bestaande verbindingen. Een deel van het geld gaat naar grote infrastructurele projecten, en een deel naar het versnellen van gemeentelijke en provinciale mobiliteitsmaatregelen bij nieuwe woningbouwprojecten. Het doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuw te bouwen woningen tot en met 2030. Bij alle plannen is expliciet de keuze gemaakt dat woningbouw en infrastructuur veel meer hand in hand worden gerealiseerd.

Prioriteit

De Mobiliteitsalliantie is zeer te spreken over deze investeringsimpuls voor de ontsluiting van woningen. Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Wij zijn er zeer over te spreken dat het kabinet voortvarend investeert in de ontsluiting van nieuwe woningen. De toewijzing van dit enorme bedrag is een grote stap voorwaarts voor de mobiliteit in Nederland. Mobiliteit heeft jarenlang ergens onderaan het prioriteitenlijstje gestaan bij beleidsmakers. Ten onrechte, want het vormt de bloedsomloop van onze samenleving. Met deze investeringsimpuls zet het kabinet mobiliteit weer op de kaart. Dat is ook belangrijk in het kader van de verduurzaming.”

Zorgen

Tegelijkertijd maakt de Mobiliteitsalliantie zich zorgen over de uitvoerbaarheid van de plannen. Van Eijck: “Al vóór de uitspraak over de bouwvrijstelling stonden investeringen in weginfrastructuur onder druk. Nieuwe infraprojecten zijn daardoor ernstig vertraagd of uitgesteld. Ook grote renovatieprojecten en het verbeteren van onveilige wegen bij kwetsbare natuurgebieden zijn nu de dupe. Daarnaast waren ov- en fietsprojecten veelal uitgezonderd, omdat deze na aanleg geen extra uitstoot veroorzaken. Ook deze komen nu in de verdrukking. Onze oproep is dan ook om vaart te maken met de stikstofaanpak.”

Slimme mix

Tot slot vraagt de alliantie aandacht voor de juiste balans tussen investeringen in verschillende vervoerwijzen. In en om grote steden, waar een belangrijk deel van de nieuwe woningen terechtkomen, is een grotere rol weggelegd voor ov, fiets, deelvervoer en lopen dan elders in het land. Tegelijkertijd is het van belang dat er ook meer aandacht komt voor multifunctioneel grondgebruik, om onnodige vervoerskilometers te voorkomen. De Mobiliteitsalliantie heeft altijd gepleit voor een slimme mix van oplossingen: investeren in capaciteit waar nodig en het beter benutten van infrastructuur daar waar het kan.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3825 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *