Deze week start IvDM een nieuwe campagne om het belang van duurzaam ondernemen in de mobiliteitsbranche te onderstrepen en te laten zien wat het kennisinstituut daarbij voor ondernemers kan betekenen. Uit het recente onderzoek Automotive Goes Green blijkt dat veel ondernemers het moeilijk vinden om duurzaamheid in hun bedrijf concreet te maken.

Bijna de helft van de personenauto- en truckbedrijven onderneemt al activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Van die groep wil vijftig procent de activiteiten voortzetten. De andere helft van de actieve bedrijven weet niet of zij daarmee ook het komende jaar doorgaan. Van de bedrijven die nog niet actief zijn met duurzaamheid, wil een kwart daarmee beginnen.
Veel bedrijven die nu nog geen activiteiten ondernemen noemen als belangrijke reden dat zij onvoldoende kennis hebben over hoe duurzaamheid concreet vorm kan krijgen; anderen wachten graag nog af wat het andere bedrijven oplevert. Bijna allemaal geven zij aan dat ze wel veel interesse in het onderwerp hebben en er graag meer informatie over zouden krijgen.

IvDM heeft al vaker branchevoorlichtingscampagnes gehouden over brandstoffen en groen onderhoud.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties