Focwa-project duurzame inzetbaarheid medewerkers

Focwa Schadeherstel start in samenwerking met MKB Nederland een programma rondom duurzame inzetbaarheid van werknemers. Samen met een externe adviseur kunnen Focwa-leden knelpunten inventariseren en acties opzetten op maat van hun bedrijf.

Hoe gaan bedrijven en medewerkers om met veranderingen (technologisch, economisch, maatschappelijk en sociaal) zodat medewerkers gezond, fit en met plezier aan de slag kunnen blijven? Hoe kunnen Focwa-leden het vakmanschap in hun bedrijf ook in de toekomst blijven borgen? Focwa Schadeherstel duurzaamheid medewerkers brochureDergelijke vragen moeten gesteld worden, zo is de visie van Focwa en MKB Nederland. Daarnaast moeten de leden de juiste antwoorden kunnen vinden en de juiste vervolgacties starten. Samen met een extern adviseur kunnen Focwa-leden gratis een programma doorlopen waar ze samen knelpunten inventariseren en acties opzetten op maat van hun bedrijf.

Samen

Het succes van een bedrijf hangt in hoge mate af van de medewerkers. Het is belangrijk aandacht te hebben voor hun blijvende inzet, motivatie en vakmanschap. Maar hoe kan dit gemeten worden en hoe maak je dit bespreekbaar? Zorgen voor duurzame inzetbaarheid van de werknemers doe je volgens de initiatiefnemers samen. Daarin hebben bedrijven en hun werknemers een belangrijke rol. Werknemers en diens leidinggevende/werkgever zullen samen moeten anticiperen op ontwikkelingen (zoals techniek en vergrijzing). Daarmee vergroten ze de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het programma richt zich op alle werknemers, in verschillende levensfasen en functies.