De impact van merkerkend schadeherstel

Het is een hot topic in schadeherstel: merkerkend schadeherstel. Het is nu eenmaal zo dat auto’s complexer worden. Dat vraagt meer kennis en vaardigheden en dus extra investeringen in opleiding en equipment. Wat een en ander betekent voor de verschillende partijen komt aan de orde tijdens een speciale bijeenkomst van de netwerkorganisatie Automotive Insiders op 7 februari.

Verder lezen

Column Robert Klinkert: Cosmetisch of complex, een duivels dilemma

Of je nu opereert als individuele schadehersteller of binnen een keten c.q. groep, specialisatie in merkherstel in plaats van schadetype is gezien de toenemende complexiteit van schadeherstel in de toekomst onvermijdelijk. Daar hoort ook een gedifferentieerd uurtarief bij op basis van type activiteit en complexiteit, in plaats van op basis van schadetype.

Verder lezen

Audit Platform: geen onnodige druk bij schadeherstellers

Om een oplossing te kunnen bieden voor de enorme auditdruk bij de schadeherstelbedrijven – ontstaan vanuit de branchevereniging, opdrachtgevers en autofabrikanten in verband met de diverse merkerkenningen – ontwikkelde Rolin Automotive een Online Audit Platform. Gebruikers kunnen er efficiënt en effectief met behulp van een tablet in één audit namens diverse partijen een aantal auditprogramma’s uitvoeren. 

Verder lezen

De toekomst van het schadebedrijf

In Nederland komen steeds meer schadebedrijven in de problemen. De rendementen staan meer dan ooit onder druk. Een koude sanering kan volgens velen niet uitblijven. Een perspectief waar menig ondernemer de koude rillingen van krijgt. Automotive Insiders organiseert daarom op 31 januari een speciale bijeenkomst.

Verder lezen