Fiscaliteit stuurt autoverkoop

Consumenten blijven voorzichtig met grote uitgaven. Er is weinig vertrouwen in de economie en de koopkracht staat net als vorig jaar onder druk. Het feit dat de overheid met forse bezuinigingen moet komen zal deze situatie enkel versterken, stelt ING in haar jongste kwartaalbericht. De vraag is of de zakelijke markt de verkoop draaiende zal houden.

Het feit dat de Nederlandse personenautomarkt de afgelopen tijd qua volume zo goed heeft gepresteerd, valt grotendeels toe te schrijven op het conto van de fiscale voordelen op zuinige auto’s. Kijken we naar de situatie in West Europa in de periode 2007-2011, dan is alleen de Oostenrijkse markt harder gegroeid.

Tegelijkertijd daalde de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s in Nederland als een baksteen. Op de ranglijst van dataleverancier Jato moet Nederland alleen nog Portugal voor laten gaan. De gemiddelde uitstoot van nieuw geregistreerde auto’s lag in Nederland in 2011 op 126,2 gram per kilometer, terwijl dit in 2010 nog op 135,6 gram lag. De verscherpte eisen aan fiscale voordelen per 1 juli 2012 en in de daaropvolgende jaren zullen ongetwijfeld nog een extra boost geven aan een nog lagere gemiddelde uitstoot.

De vraag is hoe lang fiscale voordelen de markt aan de gang kunnen houden. Zoals bekend worden de eisen aangescherpt en moet het voordeel de komende jaren teruglopen. Vooral een aantal kleinere auto’s wordt dan relatief veel duurder. Tevens nadert het einde van de MRB-vrijstelling in 2014. Nu de overheid bovendien met tegenvallers kampt en gedwongen is extra te bezuinigen valt het nog te bezien of het huidige plan de komende jaren in stand wordt gehouden. Wellicht dat men veel sneller van de fiscale voordelen af zal willen stappen.

De overheid dient namelijk rekening te houden met het feit dat de autobranche in sneltreinvaart onder de gestelde scherpere eisen zou kunnen duiken. Fabrikanten worden hiertoe voornamelijk aangezet door Europese regelgeving, waarbij het doel is dat iedere fabrikant, met betrekking tot nieuw geregistreerde auto’s, in 2015 gemiddeld onder de 130 gram per kilometer komt. Dit gegeven leidt ertoe dat steeds meer merken nieuwe modellen introduceren die ook na juli 2012 van fiscale voordelen blijven genieten.

Download hier het kwartaalbericht >>

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1846 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *