Van de meer dan turbulente marktomstandigheden die onze business de afgelopen drie jaar tekenden, komen we weer terecht in wat de analisten van adviesbureau Roland Berger noemen: een stabiele automotive omgeving.

De voorgaande conclusie wordt onderbouwd door de uitkomsten van Roland Bergers Automotive Disruption Radar, een wereldwijd onderzoek met ruim 22.000 respondenten, waarbij 26 factoren, verdeeld over 5 aandachtsgebieden worden gemonitord (zie schema) en per land worden geanalyseerd. De uitkomsten laten zien in welke landen de autosector in positieve dan wel negatieve zin wordt beïnvloed door de gesignaleerde trends en zo een beeld schetst in welke mate de sector in de betreffende landen is voorbereid op eventuele disruptieve ontwikkelingen.

Nederland doet het in het jongste onderzoek verrassend goed; op de ranglijst van de 23 onderzochte landen staat ons land op een tweede plaats, een plaats die we delen met, nota bene, China! Singapore staat overigens op de eerste plaats.

Verandering

De jongste en daarmee alweer 13e editie van de Automotive Disruption Radar (die twee keer per jaar verschijnt) wijst in het algemeen gesproken op een beter aanstaand businessklimaat voor de autobranche. Dat betekent niet dat de marktomstandigheden niet veranderen. Ondanks de met name in Europa opgeworpen drempels rond elektrificatie is dat wel de grote aanjager voor verandering in de hele automotive keten. De groei van het EV-wagenpark vormt met duurzaamheid en digitalisering de belangrijkste factoren die elkaar bovendien versterken waar het om de marktveranderingen gaat.

Dit zijn ook de trends die de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen stimuleren, waarbij opvalt dat de maatschappelijke roep om een betere duurzaamheidsprestatie van bedrijven, dwingt om te veranderen. De mogelijke stop op het registreren van nieuwe personenauto’s met een verbrandingsmotor met ingang van 2035 in Europa is ook een belangrijk impuls.

Plussen en minnen

Dat ons land op de tweede plaats in de ADR-ranking staat, komt omdat we in de drie hiervoor genoemde domeinen ten opzichte van veel andere landen goed scoren. Dat we op enkele van de overige 23 indicatoren ook negatief scoren, is logisch. Zo valt op dat in veel landen het klimaat voor zogenaamde mobility startups is verslechterd, niet in de laatste plaats omdat kapitaalverschaffers hun geloof in new mobility-concepten aan het verliezen zijn. Dat zet een rem op innovaties, met name door partijen van buiten de branche. Een positieve push is hier belangrijk voor het komende jaar, want met name autofabrikanten hebben baat bij startups die out of the box kunnen denken.

Op consumentenniveau speelt in veel landen de onzekerheid over de levensduur van EV-batterijen. Een verkeerde perceptie of niet, maar het heeft wel gevolgen voor de instroom van EV’s in het wagenpark. Ook de actuele prijsniveaus zorgen voor een drempel, zowel voor nieuw als gebruikt. Stimulerend is juist de invloed van het sterk toegenomen aantal leverbare modellen en de in een aantal landen langzaam verbeterende laadinfrastructuur.

In de ADR-monitor is er ook speciaal aandacht voor de zogenoemde functions on demand, die vooral over the air kunnen worden aangeboden. Terwijl consumenten uit de meeste landen hier positief over zijn, staat Nederland wat dit betreft – samen met Japan – onderaan de ranglijst. Extra betalen is iets waar ruim 25 procent van onze landgenoten niets in ziet. 56 procent zou er slechts beperkt aan willen en slechts 19 procent is hier heel positief over.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
21 september 2023
Meest bekeken berichten
Recente Reacties
  • Wil on Bumperkleven grootste irritatie: “Is er onderzocht wat de reden is van bumperkleven of waarom mensen op de linkerbaan te langzaam rijden? Heel veel…aug 31, 13:51
  • W, (Pim) van der Veer on ‘Moet iedereen een auto hebben?’: “Misschien wordt een eigen auto voor iedere burger als een opeisbaar recht beschouwd. De praktijk is dat iedereen zijn best…aug 30, 18:33
  • Harry Zuur on ‘CO2-rapportage wordt administratieve kluif’: “Straks gaat het al net zo als met de boeren in natura 2000 gebieden, teveel CO2, bedrijf weg er mee!…aug 24, 17:24
  • De Sutter Marc on Modulaire auto verlengt levensduur: “Beste Heel mooi maar helaas wil men deze zaken niet in Belgie, onlangs antwoord bekomen van Vlaamse overheid, In Belgie,…aug 17, 15:50
  • W, (Pim) van der Veer on Bandenvervangingsmarkt blijft afnemen: “Misschien ligt dat aan de lagere snelheden van auto’s, zowel door snelheidsbeperkingen als files. Als genoemd zullen de hogere kosten…aug 14, 17:00