In de strijd tegen het tekort aan vakmensen is er behoefte aan een masterplan voor een intensievere samenwerking tussen ROC’s en het bedrijfsleven. Dit zegt Cor Baltus, CEO Alliance Automotive Group Benelux: “We moeten het opleidingssysteem veranderen. Daarvoor is er behoefte aan intensieve samenwerking tussen ROC’s en het bedrijfsleven.”

In de strijd tegen het tekort aan vakmensen is er behoefte aan een masterplan voor een intensievere samenwerking tussen ROC’s en het bedrijfsleven. Dit zegt Cor Baltus, CEO Alliance Automotive Group Benelux: “We moeten het opleidingssysteem veranderen. Daarvoor is er behoefte aan intensieve samenwerking tussen ROC’s en het bedrijfsleven.”

Volgens Baltus speelt het tekort al lange tijd, maar dat wordt nu steeds nijpender: “Het aantal jongeren dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt is met 30 procent afgenomen. Tegelijkertijd neemt de vergrijzing verder toe. Om een verdere teruggang te voorkomen moeten we daarom met alle partijen praten over het opleidingssysteem. Er is een bundeling nodig van alle initiatieven om deze krapte tegen te gaan.”

Voldoende handen

Nu is de cultuur in de technische branches al langzamerhand aan het kantelen: “In het verleden was het vanzelfsprekend dat er voldoende handen waren voor de ambachtelijke beroepen. Maar we hebben deze vakmensen de afgelopen jaren te weinig beloond.”

Inmiddels is de krapte aan technische vakmensen problematisch. Volgens Baltus is de waardering en de betaling in de technische beroepen al verbeterd: “Maar we hebben er als samenleving baat bij dat de kanteling in de maatschappij doorzet. Er zijn al initiatieven, maar deze zouden we moeten bundelen. De ROC’s hebben meer ondersteuning nodig van het bedrijfsleven. Ook kunnen bedrijven helpen met opleidingsplekken. De ROC’s zelf zouden zich meer moeten specialiseren. De betrokken partijen moeten meer de verbinding zoeken. Ook moeten we onszelf afvragen of we de jongeren wel op de juiste manier bereiken.”

Onderzoek

Er is een groot onderzoek nodig om tot een masterplan te komen. Baltus: “We moeten weten waar het probleem zit. Ik stel voor dat een onafhankelijke partij onderzoek doet. Dit onderzoek moet blootleggen waar de pijn zit, hoe we de jongeren kunnen bereiken.”

Hij denkt dat zo’n onderzoek kan worden bekostigd uit hiervoor beschikbare fondsen zoals het OOC en OOMT: “Het probleem is krachtig, dus we moeten dit onderzoek breed trekken. Dat is in ons aller belang. Aan de hand van de resultaten kunnen we een branchebrede discussie voeren over het opleidingssysteem en hoe we daarmee de jongeren kunnen bereiken.”

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties