Onafhankelijke autobedrijf ziet seinen vooral op groen staan

Onlangs kwamen 90 bijna ex-dealers bij elkaar in het BOVAGhuis in Bunnik. Het ging om autobedrijven die min of meer gedwongen worden andere keuzes te maken. Ze zijn al opgezegd en verwachten niet dat zij volgend jaar – 2023 – als de nieuwe groepsvrijstelling, de block exemption regulation (BER) in gaat, een nieuw dealercontract zullen krijgen. Een keuze is verder gaan als universeel autobedrijf, wellicht onder de vlag van een werkplaatsconcept.

Verder lezen

Nieuwe BER nadert voltooiing

De Europese Commissie heeft op 9 juli het startsein gegeven voor een laatste openbare raadpleging, waarbij alle belanghebbenden worden uitgenodigd hun mening te geven over het voorliggende ontwerp van de herziene Verticale Groepsvrijstellingsverordening (GVA), ook wel de VBER genoemd en de herziene richtsnoeren inzake eventuele verticale beperkingen.

Verder lezen

Naar nieuwe mededingingswetgeving

Voor de autosector geldt al 35 jaar een sectorspecifieke groepsvrijstellingsverordening, ook wel Block Exemption Regulation (BER) genoemd. Er zijn verschillende achtereenvolgende BER’s geweest, waarbij de ene BER meer impact had dan de andere, al was de invloed van zo’n verordening altijd aanzienlijk. Dat zal met de nieuwe BER’s die in 2022 en 2023 in werking treden niet anders zijn.

Verder lezen

De nieuwe BER en het digitale tijdperk

De huidige groepsvrijstelling, ofwel de block exemption regulation (BER) voor de autosector, verloopt op respectievelijk 31 mei 2022 (BER 330/2010 voor de zogenaamde primaire markt voor auto’s) en 31 mei 2023 (461/2010 voor de wat men noemt secundaire markt voor onderdelen, reparatie en onderhoud). In Brussel wordt momenteel uw toekomst voor de periode 2022-2030 voorbereid!

Verder lezen

Clepa eist ingrijpen vrijgeven OE-data

De European Association of Automotive Suppliers (Clepa) is ongerust, zelfs gealarmeerd over de drempels die autofabrikanten blijven opwerpen ten aanzien van het vrijgeven van OE-data. “Deze situatie mag niet langer voort duren, want de belangen van het vrije kanaal worden geschaad”, aldus Josef Frank, directeur aftermarket van Clepa.

Verder lezen