BlackCycle: nieuwe band uit versleten band

Michelin is de coördinator van BlackCycle, een met Europees geld gefinancierd project om nieuwe banden uit versleten banden te maken. Er zijn dertien organisaties bij betrokken, die ernaar streven dat binnen vijf tot zes jaar bijna één op de twee versleten banden via deze cyclus wordt verwerkt.

Verder lezen

Band en Milieu in het coronatijdperk

Onder invloed van corona is de samenleving op vele fronten langzamer gaan draaien. Band en Milieu heeft echter niet stilgezeten. Vanuit huiskamers en vanachter computerschermen is hard verder gewerkt aan het doel – de band een zo groen mogelijk karakter geven. Over het thema ‘De Band en Microplastics’ schreef RecyBEM-bestuurder Kees van Oostenrijk de volgende bijdrage.

Verder lezen

Vijftien jaar banden inzamelen: Recybem ‘succes’

Recybem, de organisatie die uitvoering geeft aan het Besluit beheer autobanden, bestaat vandaag vijftien jaar. Met een marktdekking van zo goed als honderd procent is de uitvoering van het Besluit beheer autobanden een succes gebleken, vindt Kees van Oostenrijk, bestuurder van de Band&Milieu-organisatie.

Verder lezen

Recyclingindustrie sceptisch over groei

De automotive recyclingindustrie is sceptisch over de economische vooruitzichten voor de bedrijfstak. Een enquête laat zien dat 38 procent verwacht dat de economische voorwaarden de komende twee jaar zullen verslechteren. Een even groot deel denkt dat de zaken stabiel zullen blijven. Slechts een kwart van de ondervraagden verwacht dat de economische voorwaarden zullen verbeteren.

Verder lezen