De werkplaats in 2040

Enige maanden geleden introduceerde Bovag een rapport over de mogelijke gevolgen van een stijgend aandeel van elektrische voertuigen in het wagenpark voor het werkaanbod in de werkplaatsplaats. Een nieuw rapport van RAI, Bovag, Oomt en Innovam probeert die effecten en een aantal andere belangrijke trends te vertalen naar verwachtingen voor de werkplaats van de toekomst.

RAI, Bovag, Oomt en Innovam zullen 12 december op het zevende Nationaal Aftersalescongres de definitieve versie van hun rapport ‘Werkplaats van de toekomst’ presenteren. Met ‘toekomst’ wordt in concreto het jaar 2040 bedoeld. Dat lijkt ver weg, maar als je grote investeringen overweegt, je netwerk in kaart wil brengen, overnames wil plegen, dan wel je onderneming op termijn wil doorgeven aan de volgende generatie, dan is een vooruitblik van vijftien tot twintig jaar geen luchtfietserij, maar een realistische exercitie.

Bandbreedte

De onderzoekers van Innovam hebben een viertal scenario’s ontwikkeld die zijn gebouwd op een vijftal voorstelbare trends en hun invloed op een zestal elementen die de aftersales bepalen. Aftersales Magazine sprak met Bram Wolf, die samen met zijn collega Eric van ’t Hof van Innovam en een expertgroep het onderzoek uitvoerde. “Er komen een aantal parallelle ontwikkelingen aan, waar ondernemers op hun eigen wijze op zullen inspelen”, verwacht Wolf. “Bij alle vier door ons geformuleerde scenario’s zie je dat op langere termijn het aandeel elektrische auto’s in het wagenpark en dus ook in de werkplaats toeneemt. Dergelijke voertuigen beïnvloeden de aftersalesomzet en -marge in negatieve zin in alle scenario’s.” Het totale werkaanbod ontwikkelt zich overigens in alle vier scenario’s negatief, al is het met een flinke bandbreedte van min 15 procent in het gunstigste scenario ‘Mee-stribbelende wereld’ tot min 40 procent in het somberste scenario ‘Digitale wereld’.

Trends

Wolf beseft terdege dat het doen van een voorspelling en het ontwikkelen van scenario’s risico’s inhoudt. “Wat de belangrijkste trends zullen zijn die invloed hebben op de lange termijn blijft punt van discussie. Voor het onderzoek is hier zorgvuldig naar gekeken en zijn er uitgebreide sessies met branche-experts geweest. De de vijf voorstelbare trends die wij hebben bepaald, zijn soms al latent aanwezig. Dat zijn:
  • de invloed van Europese en nationale wetgeving
  • een hoger aandeel elektrische auto’s in het wagenpark
  • de invloed van ‘over the air’ services
  • een maximale toepassing van ADAS
  • de opkomst van Mobility as a Service
Het zijn zonder uitzondering tyrends die al enige tijd rondwaren en regelmatig aan bod komen als het om toekomstprojecteis gaat, zowel in het merkgebonden als het onafhankelijke kanaal.”

Realistisch

Natuurlijk is vooruitkijken een kwestie van je hoofd boven het maaiveld durven uitsteken. Maar kijk je naar de trends en hun invloed op de zes werkplaatselementen zoals die door de onderzoekers als belangrijk zijn neergezet, dan komt er een realistisch beeld van de toekomst uit naar voren. Wetgeving is belangrijk als het gaat om een gelijk speelveld voor dealers en universele autobedrijven, niet in de laatste plaats ten aanzien van de beschikbaarheid van voertuigdata. De overheid bepaalt in belangrijke mate waar welke piketpaaltjes worden geplaatst.

ADAS

Neem de ambitie van zero emissie in 2030. Een open deur is dat een hoger aandeel elektrische auto’s in het wagenpark het volume van de aftersalesactivteiten in negatieve zal beïnvloeden. Alleen staat de daarvoor benodigde groeispurt van EV’s ter discussie. De invloed van ‘over the air’ services is eveneens belangrijk. Het is de digitale disruptor van de werkplaats. Wat gaat er straks allemaal via de cloud in plaats van met behulp van de gereedschapskist? Denk ook aan de apk. Dit gaat van periodiek naar continu, of is straks zelfs helemaal overbodig. De maximale toepassing van ADAS in voertuigen en de bijbehorende connectiviteit leidt op termijn tot minder schades, maar meer afstelwerkzaamheden om de rijveiligheid te blijven garanderen. De opkomst van Mobility as a Service tenslotte, van bezit naar gebruik, zal verder worden gestimuleerd door autodelen en privé lease, waarbij die laatste zorgt voor een nog hoger aandeel b-to-b autobezit en dus meer gestuurd onderhoud. Dit artikel is ook te lezen in nummer 10 van Aftersales Magazine, dat vrijdag 26 oktober is verschenen.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1699 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen