Komt er een ADAS-apk?

De overheid wil dat het aantal verkeersslachtoffers drastisch vermindert, het liefst tot nul. Verkeersongelukken veroorzaken nu eenmaal veel menselijk leed en leiden tot hoge maatschappelijke kosten. Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) kunnen helpen dat doel te verwezenlijken en dat kan volgens een recent onderzoek leiden tot een verplichte keuring van deze rijhulpsystemen.

Verder lezen

ADAS: Magna wil Veoneer overnemen

Magna International Inc. en Veoneer, Inc. hebben een definitieve fusieovereenkomst gesloten op grond waarvan Magna Veoneer (een spin-off van Autoliv) zal overnemen. Volgens de overeenkomst zal Magna alle uitgegeven en uitstaande aandelen van Veoneer verwerven voor $ 31,25 per aandeel in contanten, wat neerkomt op een totale waarde van $ 3,8 miljard, en een ondernemingswaarde van $ 3,3 miljard, inclusief de contanten van Veoneer, na aftrek van schulden en andere schuldachtige posten op 31 maart 2021.

Verder lezen

Wachten op apk voor ADAS

Vanaf mei 2022 moet iedere nieuwe auto die de fabriek verlaat, beschikken over een aantal geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), dertig in getal (waarvan elf nieuw). Vanaf mei 2024 moet zelfs iedere nieuw verkochte auto over deze systemen beschikken. Een wettelijke periodieke controle of deze systemen werken, en of ze op de juiste manier werken, ontbreekt nog, maar is uit oogpunt van veiligheid wel wenselijk.

Verder lezen

Investeringsbereidheid ver te zoeken

De bandenwereld lijkt wel continu in beweging. Oplopende prijzen van grondstoffen en transport raken deze markt, maar ook is er de opkomst van vierseizoenenbanden. Bovendien zijn systemen rond ADAS en uitlijnen kostbaar maar steeds vaker nodig. Aftersales Magazine polst bij de lezers hoe zij in de wedstrijd staan.

Verder lezen

Column: Investering terugverdienen

Uit de bandenenquête verderop in deze bandenspecial blijkt dat er onder de reagerende autobedrijven niet echt behoefte is om te investeren in zaken zoals uitlijnapparatuur of in systemen voor ADAS-kalibratie. Het zijn kostbare items, zeker. Zo aanschouwde ik recent nog de nieuwste uitlijner van Beissbarth en die schurkt toch tegen de twintig mille (adviesprijs). Er zijn goedkopere, als je een beetje zoekt kun je ook zeker fors meer kwijt. Moet je helemaal vanaf nul beginnen met een brug en ga je meteen voor de combi van uitlijnen en ADAS-kalibratie? Tsja, dan is zeventig mille gauw uitgegeven. Daar moeten heel wat werkorders tegenover staan.

Verder lezen